Ungdom

Ungdomsutvalget i Personskadeforbundet LTN består av:

Leder:  Pernille Villekjær (Midt og Nord Hedmark),  Linn-Jeanette Krogstad (Østfold), Guro Lauknes (Sortland og Andøy), Kjell Silkoset (Romerike) og Frank Gjelsøy (Sekretariatet)

Utvalget kan kontaktes på post@personskadeforbundet.no
eller telefon 22 35 71 00.

Ungdomskonferansen 2016 vil bli arrangert i september 2016.

 

 

 

 

 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!