Konstruktivt møte om Pasientskadeerstatningsordningen
06.08.2014 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var i dag i møte med helseminister Bent Høie og representanter for Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere pasientskadeordningen. Møte kom i stand i samarbeid med Facebookgruppen Pasienter vs NPE. I møtet ba vi om en full gjennomgang av ordningen.

Personskadeforbundet LTN har i en årrekke jobbet for å bedre ordningen for de som skades i behandling. Vi ser hvert år at et stort antall personer må gå til domstolen for å få utbetalt sin rettmessige erstatning, sier Per Oretorp. Dette tyder på at vi har en ordning som i dag ikke fungerer godt nok. I dette møtet med representanter for regjeringen innen både helse- og justissektoren, vi vekt på at ordningen slik den praktiseres i dag fører til at et stort antall pasienter ikke får den erstatningen de har krav på.

På bakgrunn av dette ba vi om en full gjennomgang av ordningen, både måten den organiseres på og regelverket den bygger, avslutter Oretorp.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var i dag i møte med helseminister Bent Høie og representanter for Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere pasientskadeordningen. Møte kom i stand i samarbeid med Facebookgruppen Pasienter vs NPE. I møtet ba vi om en full gjennomgang av ordningen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!