Føler oss lurt
09.10.2014 Forfatter: NN

Arbeidsministeren har understreket at det er viktig at politikerne lytter til folks utfordringer, statsbudsjettforslaget forteller at han ikke selv har fulgt sine egne råd.

Det var tidligere i år jubel hos brukere når arbeidsminister Robert Eriksson innkalte 80 utvalgte brukere i NAV systemet for å få veiledning og innsikt. Hva som skjedde med kunnskapen som ble delt med arbeidsminister Eriksen, vet vi ikke. Men det kan nesten virke som han har handlet motsatt av det brukerne formidlet.

Kutt, kutt og kutt
Regjeringen regner med å spare 1,3 milliarder fra 2016 ved å kutte i trygdeytelser. I dag må man ha tjent 44.185 kroner for å motta sykepenger. Det samme gjelder opplæringspenger og penger ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase. Regjeringen vil øke beløpet til 88.370 kroner, noe som vi gi en innsparing på 71 millioner i 2016.

– Dette gjør at studenter, lærlinger, deltidsarbeidere og andre lavtlønnede ikke lenger vil ha samme grad av sykemeldingsrettigheter, altså tar man fra de som allerede har lite, forklarer rådgiver i Personskadeforbundet LTN Birte Sand Rismyhr.

Videre forteller hun at stønaden til gruppe 1 bil (vanlig personbil) begrenses. Dette skal nå kun omfatte de som har behov for å komme seg fra og til arbeid eller utdanning. Dette gir en innsparing på 65 millioner kroner i 2016.

Det kom også opplysninger knyttet til ny uføretrygd som trår i krav 01.01.2015. Også her tar man fra  de som har lite fra før.

– Barnetilskudd til de som går på uføretrygd skal gå fra å være behovsprøvd til å bli standardisert. I aftenposten vises det til at familier som har en inntekt på under 176.000 kroner får en ekstra støtte på 35.000 kroner for hvert barn. Dette skal reduseres til ca. 7000, sier Sand Rismyhr, som er oppgitt over konsekvensene dette vil få for mange av medlemmene i forbundet.

Noen grep som når få
Eriksson skriver i en e-post til Aftenposten at regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder mange grep som er med på å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet. For å underbygge dette nevner han at regjeringen styrker tilbudet til ledsager for døvblinde, pc til elever med lese- og skrivevansker, midler til talegjenkjenningsprogram og ekstra midler til funksjonsassistanse i arbeidslivet.

– Dette er ordninger som er positive og viktige for de det gjelder, men de er dessverre ikke i flertall blant dagens uføretrygdede. Vi mener at regjeringens forslag også lager nye hull, nemlig for de uføre som ikke har mulighet til å arbeide. Tanken om det skal være mulighet for økt deltagelse i arbeidslivet er god, men da må man følge opp med midler slik at dette mulig å gjennomføre, og ikke straffe de som ikke har denne muligheten, avslutter Birte Sand Rismyhr. Og legger til at:

– Det politikerne må huske på er at bak disse tallene står det mennesker. Mennesker og familier som får livene sine endret på bakgrunn av regjeringens forslag.

NN

Arbeidsministeren har understreket at det er viktig at politikerne lytter til folks utfordringer, statsbudsjettforslaget forteller at han ikke selv har fulgt sine egne råd.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!