Erstatning etter sykehustabber
24.01.2014 Forfatter: Frank Gjelsøy

Ulykker skjer overalt, også på sykehus. I fjor fikk norske pasienter nesten 1 milliard kroner i erstatning etter sykehusfeil.

Ansatte ved sykehus gjør tabber og feil, og pasienter som opplever dette kan søke om å få erstatning hos Norsk pasientskade-erstatning (NPE). I fjor kom det inn hele 5 000 slike klager og det ble betalt ut 911 millioner kroner i erstatning.

Til avisen VG forteller direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE at det aldri har vært betalt ut så mye.

Oppfordrer flere til å klage
Personskadeforbundet LTN mener det er viktig at pasienter får erstatning etter sykehustabber, og oppfordrer flere som mener å ha vært utsatt for feilbehandling til å søke erstatning.

– Penger som går fra NPE går fra samme kasse som skal behandle pasienter, så det er selvsagt synd at slurv skal redusere budsjettet. På samme tid tror vi, som NPE, at det skjer langt flere feil enn de som blir klagd inn og at flere burde søke om erstatning, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Dahl-Hilstad mener også at erstatningskravene og pasienters oppmerksomhet på sikt vil gjøre behandlere mer skjerpet:
– Målet er selvsagt å få et sjukehusvesen som oppleves som trygt og sikkert. At det ikke skal skje uhell, er kanskje ikke gjennomførbart – men det bør likevel være målet, avslutter hun.

Frank Gjelsøy
BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!