Dårligere kår for uføre?
06.10.2014 Forfatter: NN

Uføretrygden legges om fra nyttår, og i VG fortelles det at regjeringens nye budsjett særlig vil ramme de uføre.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skisserer i dag konsekvensene i de fire hovedgruppene uføre:

1. – De som kun har uføretrygd, og som ikke har gjeld. De får det samme som i dag.

2. – Neste gruppe er minstepensjonister med minste uføreytelse, som har gjeld. De vil komme bedre ut enn i dag. Det dreier seg om rundt 45 000 uføre med lav uføretrygd-ytelse, som vil tjene mellom 3000 og 6000 kroner. De som har lavest uføretrygd og ikke gjeld, kommer ut omtrent som i dag.

3. – Så har du gruppen som har uføretrygd og litt gjeld. Det er de som kommer noe dårligere ut. Det er omkring 34 000 uføre som vil tape mellom 3000 og 6000 kroner, eller opptil 500 kroner måneden; altså en gruppe som får omtrent det samme, sier Eriksson til VG.

4. – Så er de de uføre som har endel gjeld, som vil ha stor nytte av overgangsordningen på tre år. Dette gjelder 50 000 uføre, som ville kunne tapt fra 6.000 kroner til 20.000 kroner fra i år til neste år.

Personskadeforbundet LTN er avventende

Birte Sand Rismyhr i Personskadeforbundet LTN følger nøye med på lekkasjene fra budsjettet, men ser at det kan se ut som om skattleggingen vil ramme de som har det trangt fra før hardest.

– Vi vet at mange uføre sliter med å få økonomien til å gå opp og at en reduksjon på 500 kroner per måned kan gjøre situasjonen vanskeligere. Denne summen kan for eksempel brukes til forebygging og behandling hos den enkelte, som øker deres restarbeidsevne. Når disse pengene faller bort, kan det faktisk gjøre det vanskeligere for den enkelte å benytte seg av mulighetene som reformen nå åpner for, avslutter Rismyhr.

NN

Uføretrygden legges om fra nyttår, og i VG fortelles det at regjeringens nye budsjett særlig vil ramme de uføre.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!