Nyhetsarkiv
Eli Eiklid

Dessverre skjer det ulykker, folk som trenger rehabilitering eller kronikere som skal pleies samtidig som koronasmitten sprer seg i landet vårt. Helsesolidaritet handler blant annet om å påse at helsevesenet klarer å møte de smittede – samtidig som det vanlige tilbudet ikke kollapser.

Gunn Kvalsvik

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) kjører en kampanje som setter lys på et sårbart tema som kan ramme folk med nedsatt funksjonsevne og som derfor er avhengig av andre mennesker.

Gunn Kvalsvik

Informasjonen rundt tilstand, smitte og hvordan man skal verne seg mot koronaviruset er massiv. Mange av våre medlemmer har tatt kontakt og etterspurt kunnskap. Blant annet lurer mange på hvordan de bør forholde seg til aktiviteter og sosiale arenaer.

Gunn Kvalsvik

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er, ifølge SSB, det laveste antallet siden 2000.

Gunn Kvalsvik

Trass myndighetenes ønskje om å redusere talet på dei som står utanfor arbeidslivet, viser tal frå NAV at kurvene går i feil retning. Ved utgangen av desember (2019) var det i alt 352 200 mottakarar av uføretrygd, noko om utgjør ei auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med førre kvartal.

admin

Pernille Luka Aurland Holt skriver masteroppgave om å være barn og ungdom med ervervet afasi. Afasi er språkvansker som oppstår etter en skade i hjernen. I forbindelse med dette ønsker hun å komme i kontakt med ungdommer som har ervervet afasi.

admin

Masterstudent Anne-June Skarpnord skriver om barn med sosiale kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade og ønsker i  den forbindelse å få kontakt med foreldre. Les hva hun skriver under, for mer informasjon.

Gunn Kvalsvik

Mange tror at folk i nord drikker mer alkohol enn de som bor lenger sør. Enkelte tror også at folk med høyere utdanning drikker mindre enn de med mindre utdanning. Nyere informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at dette ikke stemmer.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN eier 8 leiligheter på det vakre anlegget Panorama Dreams ved den hyggelige landsbyen Svet Vlas, som ligger ca. 3 kilometer fra områdets største badeby Sunny Beach. I uke 20 og 21 er de reservert seniorer (+55 år).

Gunn Kvalsvik

Uten refleks er du så godt som usynlig i mørket. Refleksen din bør henge i knehøyde for å være mest synlig for bilistene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!