• Forside
  • Nyheter
  • Stor økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2020
Stor økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2020
20.01.2021 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Ved utgangen av desember 2020 mottok 124 500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en økning på 9 600 personer fra utgangen av desember 2019. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal har antallet økt med 4 400 personer.

3,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per desember 2020 mottakere av AAP. Dette utgjør en økning på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med for ett år siden, fremkommer det i en artikkel publisert på NAV.no.

– Koronapandemien har ført til en betydelig økning i antall personer som mottar AAP. I forbindelse med pandemien ble det mulig å forlenge AAP-perioden med inntil et halvt år, noe som har gjort at langt færre har sluttet å motta stønaden i 2020. Samtidig har en kraftig økning i arbeidsledigheten bidratt til at flere startet å motta AAP i 2020. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette, og at antall AAP-mottakere vil øke også noe ut i 2021, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Her kan du lese hele artikkelen til NAV, om utviklingen innen arbeidsavklaringspenger.

Gunn Kvalsvik

Ved utgangen av desember 2020 mottok 124 500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en økning på 9 600 personer fra utgangen av desember 2019. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal har antallet økt med 4 400 personer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!