Hvordan har du det – pårørende?
29.01.2021 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Til tross for at det er over 800 000 pårørende i Norge blir deres behov ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

I Personskadeforbundet LTN har vi mange medlemmer som er pårørende, derfor vet vi litt om situasjonen. Men det vet ikke politikerne. Uten fakta og statistikk er det nærmest umulig å stille krav til politikerne.

Derfor støtter vi Pårørendealliansen, som siden 2016 har gjennomført Pårørendeundersøkelsen som «tar tempen» på hvordan pårørende faktisk har det.

Utfordringer tidligere undersøkelser peker på er at:

  • pårørende ikke får kompensasjon for et samfunnsviktig arbeid
  • pårørende sliter seg ut, og faller ut av arbeidslivet
  • blir oftere førtidspensjonerte
  • får mindre pensjon

Nå ligger Pårørendeundersøkelsen 2020 klar. https://parorendealliansen.no/parorendeundersokelsen/. Logg deg inn, svar og gi politikerne innsikt i hvordan du har det.

Gunn Kvalsvik

Til tross for at det er over 800 000 pårørende i Norge blir deres behov ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!