FFO støtter ikke lovforslag om portforbud
26.01.2021 Forfatter: Gunn Kvalsvik

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. “Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må ha full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag”, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO i en artikkel som er publisert på deres hjemmesider.

Smittevernstiltakene som har vært gjennomført til nå, har hatt store konsekvenser for mange. Enkelte grupper har blitt påført store helsemessige kostnader.

“Dette er grupper som allerede har hatt liten mulighet til å kompensere for bortfall av tjenester og sosial kontakt. Ved et eventuelt portforbud må det være åpenbart at alle andre tiltak er forsøkt og vurdert som utilstrekkelige, og det må være tydelig og dokumenterbart at tiltaket har en smittevernsfaglig begrunnelse og støtte. Et slikt tiltak kan ikke iverksettes uten at dette har full støtte fra våre smittevernsfaglige myndigheter, det vil si både FHI og Helsedirektoratet. Vi ser av høringsnotatet at FHI per nå ikke støtter et slikt lovforslag og at Helsedirektoratet har en noe avventende holdning. For oss betyr dette at det ikke synes å være et smittvernsfaglig grunnlag for et slikt lovforslag, sier Elvestad.

Du kan lese hele FFOs høringssvar her.

Gunn Kvalsvik

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. “Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må ha full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag”, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO i en artikkel som er publisert på deres hjemmesider.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!