Arbeidslivet trenger oss alle!
05.02.2021 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at svært mange funksjonshemmede diskrimineres i arbeidsliv. Flere sier at de rett og slett aldri gis sjansen til å bidra.

Nylig gikk Spekterleder Anne-Kari Bratten ut i ledelsesspalten i DN (25. januar 2021) og omtalte mennesker nedsatt funksjonsevne på følgende måte: arbeidstagere som ikke uten videre bidrar til å styrke produktiviteten, øke lønnsomheten eller løfte kvaliteten. Videre spør hun; hvem har lyst til å lede noen man egentlig ikke trenger.

Ved å uttrykke slike holdninger bidrar Bratten til å forsterke myten om at nedsatt funksjonsevne er det samme som nedsatt arbeidsevne.

Fordummer og dumskap!

Problemet er at det er fordommer som styrer hvem vi gir sjansen til å bidra og hvem vi plasserer på sidelinjen.

I statistikken ser vi det også tydelig: Bare drøye 40 prosent av alle med nedsatt funksjonshemming er nemlig i jobb. I tall betyr det at over 100.000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet, og – tross myndighetenes stadige uttrykk for at de ønsker det motsatte – tallet øker.

Hvorfor det skal være så vanskelig å få jobb skyldes flere forhold, men mye tyder på at en av hovedårsakene handler om holdninger og fordommer. Mange tenker at manglende funksjon, gjør deg til en dårligere medarbeider.

Forskning støtter også opp under funksjonshemmedes erfaringer om diskriminering i arbeidslivet. En dansk studie viser at lederes vilje til å ansette en kandidat synker med nesten 50 prosentpoeng (fra 70 til 22 prosent) når de får vite at arbeidstageren sitter i rullestol.

At funksjonshemmede så systematisk stenges ute fra arbeidslivet er dyrt, dumt og lite fremtidsrettet. Samfunnsøkonomisk er det kostbart, kulturelt sett er det kjedelig med et samfunn som er selekterer og selvsagt er det noe dritt at folk som vil bidra ikke kommer til.

Nedenfor kan du møte tre kvinner med ulike funksjonsnedsettelser. De deler sine erfaringer i møte med arbeidslivet. Det trenger ikke være så vanskelig – om man bare legger litt til rette:

https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/filmer/unge-tanker-om-arbeidslivet-2016/

Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at svært mange funksjonshemmede diskrimineres i arbeidsliv. Flere sier at de rett og slett aldri gis sjansen til å bidra.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!