• Forside
  • Nyheter
  • Vil du delta i forskningsprosjektet «Sosiale kommunikasjonsvansker hos barn etter traumatisk hjerneskade»?
Vil du delta i forskningsprosjektet «Sosiale kommunikasjonsvansker hos barn etter traumatisk hjerneskade»?
13.02.2020 Forfatter: admin

Masterstudent Anne-June Skarpnord skriver om barn med sosiale kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade og ønsker i  den forbindelse å få kontakt med foreldre. Les hva hun skriver under, for mer informasjon.

Mitt navn er Anne-June og jeg er student ved Universitetet i Oslo. Jeg er nå i gang med mitt masterprosjekt innen logopedi og skal skrive om barn med sosiale kommunikasjonsvansker etter traumatisk hjerneskade/hodeskade. I den forbindelse ønsker jeg å få kontakt med foreldre til barn med denne typen vansker som vil la seg intervjue til mitt prosjekt.

Hensikten med prosjektet er å få en bedre forståelse av hva slags type sosiale kommunikasjonsvansker disse barna kan ha, noe hun vil finne ut av gjennom intervju av dere som er foreldre til et barn med denne typen vansker.

Inklusjonskriterier:

-Du har et barn med en eller annen form for sosiale kommunikasjonsvansker etter traumatisk hjerneskade

-Det har gått minst 1 år etter skaden oppsto

-Barnet er i dag mellom 7 og 17 år

Om du oppfyller disse kravene vil jeg gjerne ha kontakt med deg!

Hva innebærer studiet?

Studiet innebærer et intervju av deg som er forelder. I intervjuet vil jeg fokusere på de sosiale kommunikasjonsferdighetene til barnet ditt og endringer som har oppstått i disse ferdighetene etter hjerneskaden. Intervjuene vil ta ca. 1 time og vil gjennomføres i februar eller mars 2020.

Under intervjuene vil jeg benytte en båndopptaker for å være sikker på at jeg ikke går glipp av viktig informasjon. Etter jeg har transkribert opptakene vil disse slettes.

Hva skjer med informasjonen om deg?

All informasjon jeg registrerer om deg vil behandles konfidensielt og vil kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studiet. Alle opplysninger vil behandles uten navn og fødselsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere deg og det vil kun være jeg som har tilgang på informasjonen. I den ferdige oppgaven som publiseres vil det ikke være mulig å identifisere deg eller ditt barn.

Frivillig deltakelse

Det er helt frivillig å delta i studiet og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten å oppgi noen årsak og uten å få negative følger. Dette kan gjøres ved å sende en e-post eller tekstmelding. Du har også mulighet til å be om å få se gjennom informasjonen jeg har om deg.

Om du trekker tilbake samtykket ditt vil all informasjon om deg slettes.

Prosjektet er godkjent av nasjonalt kompetansesenter for personvern i forskning, Norsk Senter for forskningsdata (NSD).

Kontakt

Veilederen min på masterprosjektet er Sonia Muñoz Llort ved Sunnaas sykehus (sonimu@sunnaas.no)
Om du ønsker å delta eller har spørsmål om prosjektet kan du kontakte meg på E-post annskarp@gmail.com eller ved å sende meg en tekstmelding på tlf. 45470445.

Jeg håper at du har lyst til å delta og at jeg hører fra deg!

admin

Masterstudent Anne-June Skarpnord skriver om barn med sosiale kommunikasjonsvansker etter en traumatisk hjerneskade og ønsker i  den forbindelse å få kontakt med foreldre. Les hva hun skriver under, for mer informasjon.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!