• Forside
  • Nyheter
  • Vil du delta i forskningsprosjektet «Å være barn og ungdom med ervervet afasi»?
Vil du delta i forskningsprosjektet «Å være barn og ungdom med ervervet afasi»?
18.02.2020 Forfatter: admin

Pernille Luka Aurland Holt skriver masteroppgave om å være barn og ungdom med ervervet afasi. Afasi er språkvansker som oppstår etter en skade i hjernen. I forbindelse med dette ønsker hun å komme i kontakt med ungdommer som har ervervet afasi.

Mitt navn er Pernille og jeg er student på Universitetet i Oslo. Denne våren skal jeg gjennomføre et forskningsprosjekt i forbindelse med min masteroppgave innenfor logopedi. Hensikten med prosjektet er å finne ut mer om barn og ungdommer med afasi og deres opplevelser knyttet til dette.

Derfor har jeg lyst til å snakke med deg som:

  • Har fått afasi etter en ervervet (ikke medfødt) skade
  • Er i alderen 12 til 18 år
  • Fikk afasi for under 5 år siden

Hvis dette stemmer for deg, ønsker jeg gjerne at du tar kontakt med meg!

Hva innebærer det å delta?

Å delta i prosjektet vil si å bli intervjuet om dine erfaringer knyttet til å ha afasi. Spørsmålene vil handle om blant annet:

  • Da du fikk afasi
  • Hjelpen du har fått av leger, logopeder og andre
  • Å gå på skolen med afasi
  • Å ha afasi i hverdagen

Under intervjuet er det lov å bruke hendene, tegning eller annet for å svare på spørsmålene. Intervjuet vil ta ca. 1 time og vil bli gjennomført i februar eller mars 2020.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Intervjuene vil bli tatt opp med videoopptak for å forhindre at jeg går glipp av viktig informasjon som kommer fram. Svarene du gir vil bli lagret uten navn og alder. Opptakene vil bli transkribert til tekst og så vil de bli slettet. Informasjonen som blir samlet inn om deg vil bli behandlet konfidensielt og kun brukes slik som beskrevet i hensikt med prosjektet. Når prosjektet er ferdig vil ingen kunne finne ut hva akkurat du har svart.

Prosjektet er godkjent av nasjonalt kompetansesenter for personvern innen forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Deltakelse er helt frivillig.

Om du først sier ja til å være med, men så har du ikke lyst til å være med likevel, så går det helt fint. Hvis du ikke vil være med, trenger du ikke fortelle meg hvorfor. Om det er noen av spørsmålene jeg spør om som du ikke vil svare på, så er det også helt greit. Dersom du ønsker å trekke deg fra prosjektet vil all informasjon om deg bli slettet.

Kontakt.

Jeg hadde satt stor pris på om du ville delta eller om du ville dele denne informasjonen videre. Hvis du ønsker å delta eller har noen spørsmål, ta kontakt med meg på e-post; pernilau@student.uv.uio.no​​ eller på telefon; 48244528.

Mine veiledere for prosjektet er Christiane Haukedal (christiane.haukedal@isp.uio.no) og Elinor Hasli (elinor.hasli@statped.no).

Jeg håper jeg hører fra deg!

 

Med vennlig hilsen,

Pernille Luka Aurland Holt

admin

Pernille Luka Aurland Holt skriver masteroppgave om å være barn og ungdom med ervervet afasi. Afasi er språkvansker som oppstår etter en skade i hjernen. I forbindelse med dette ønsker hun å komme i kontakt med ungdommer som har ervervet afasi.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!