Vi må forebygge drukningsulykker
07.07.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I løpet av de siste seks månedene døde 45 personer drukningsdøden. Det er 20 prosent flere enn i samme periode i fjor. Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener det er grunn til å ta problemet på alvor.

Vi liker å tro at vi kan svømme i Norge. Logisk resonert fordi svømmekompetanse er nedfelt i læreplanen. I tillegg er mange av oss utstyrt med en idé om at vi, med vår lange kyst, kjenner havets eller vannets egenskaper – på godt og vondt.

-At så mange dør grunnet drukning forteller oss at vi ikke er så dyktige verken til å svømme eller å ha respekt for vannet. For å redusere tallene må vi jobbe både med forebygging og med å skape gode holdninger, sier fungerende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp.

Han mener vi bør fokusere på flere områder for å endre den negative trenden, men særlig på svømmeopplæring og å bygge kompetanse rundt vannvett.

En salderingspost
I læreplanen står det følgende: Etter 4. klasse skal eleven være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Etter 7. klasse skal eleven utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden, under vann, og kunne redde seg selv i vann. Tre år senere, altså etter 10. klasse, skal eleven kunne utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann og svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.

-Selv om norske skoler har i sitt mandat at elevene i løpet av skoletiden skal lære å svømme og at målene er tydelige, vet vi at dette ikke alltid lar seg gjøre blant annet fordi skolene har problemer med å tilby tilstrekkelig med svømmetimer. Det handler sjelden om vilje, men om penger og logistikk. Svømmeopplæring er kostbart, i noen tilfeller er det vanskelig å få tilgang på bassenger – og innimellom krever det at elevene fraktes langt, sier Oretorp.

Han mener at for å påse at barn og ungdom faktisk lærer seg svømming så må vi ha tydeligere politikk rundt skolenes viktige oppgave på dette område. Svømmeopplæring må ikke kunne nedprioriteres.

– Et viktig forebyggende tiltak for å redusere ulykker ved vannet er at flest mulig kan svømme og har fått trent på livredding. Derfor er dette så viktig, fastslår Oretorp.

Vannvett
Et annet sentralt tiltak for å redusere drukningsulykker er vannvett. Altså å lære folk i alle aldre farene ved å ferdes i eller ved vann.

-I landet som har verdens nest lengste kystlinje burde sjø- og vannvett og drukningsforebyggende kunnskap være allemannseie. Personskadeforbundet LTN mener at forebyggende sjøvett- og livredningsopplæring fra tidlig alder er viktig, sier Oretorp.

Han innrømmer at han ikke helt vet hvordan informasjonen skal gis, men at i tillegg til skolene så kan mediene være viktige formidlere av hvilke farer hav eller vann gir.

-Vi vet at ulykker skjer både mens vi er i vannet, men også at svært mange situasjoner oppstår mens vi er på land og ved vannet. Det kan tyde på at folk er mer avslappet, ikke bruker redningsvest eller tar større risikoer når man ferdes ved vannet enn når man er ute i båt.

Som i annen skade og dødsstatistikk er det langt flere menn som drukner. Særlig menn mellom 40 og 60.

-Dessverre er det et gjentakende mønster at voksne menn topper slike statistikker. Ikke bare litt, det er helt tydelig. Det er selvsagt fristende å si at de må skjerpe seg, men det ser dessverre ut som det er et langt lerret å bleke. Å kvitte seg med «styrepils» og «ankerdram» ser ut å sitte langt inne for mange, fastslår Oretorp.

Igjen peker han på at holdningskampanjer og bevisstgjøring må inn.

-Vi må ta ansvar for hverandre, også på og ved sjøen. Redningsselskapet gjør her en fremragende innsats både med informasjon og med kampanjer, sier han, og legger til:

-Til syvende og sist så er det også opp til deg og meg. Dersom vi ikke tar dette ansvaret på alvor er jeg redd for at vi vil måtte ty til strengere regulering og økt kontroll.

Gunn Kvalsvik

I løpet av de siste seks månedene døde 45 personer drukningsdøden. Det er 20 prosent flere enn i samme periode i fjor. Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener det er grunn til å ta problemet på alvor.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!