Vi er på plass!
21.08.2020 Forfatter: Christina Thanger

Selv om vi er inne i en pandemi er sekretariatet i Personskadeforbundet LTN på plass. Regionssekretærene Christina og Wenche skriver at de er klare for å serve både medlemmer og lag.

TEKST: Regionssekretærene Christina Thanger og Wenche Solløst

Dere skal vite at vi holder «stand» og er på jobb som vanlig. Vi er der for dere i styrene, lagene, for medlemmene og for alle som trenger oss. Rent fysisk varierer vi, som resten av sekretariatet, mellom å jobbe på kontoret og fra hjemmekontor.

Uansett er vi bare en telefon eller e-post unna. Det er også mulig å avtale tid og møte oss på kontoret, forutsatt forhåndsavtale og at smittevern er i fokus.

ALLE MÅ TENKE KREATIVT

Dessverre er mange planlagte aktiviteter endret eller utsatt, men det betyr ikke at alt stopper opp. Vårt mandat forsvinner ikke – og medlemmene og lagene trenger oss. Derfor fortsetter vi å legge planer, men med større grad av fleksibilitet siden situasjonen stadig forandrer seg. Selvsagt følger vi Folkehelseinstituttets gjeldende råd og regler i forhold til smittevern. For eksempel vil noen av høstens planlagte foredrag gjøres tilgjengelig eller avholdes på nett.

Situasjonen og restriksjoner fremtvinger at vi tenker nytt og annerledes enn det vi har gjort tidligere. Vi prøver å gjøre vårt beste for å tilpasse oss samtidig som vi fortsetter å få på plass aktiviteter. En slik omstilling kan også bidra til at vi ser muligheter vi ikke har sett og at nye arbeidsmåter utvikles.

HVA KAN GJØRES LOKALT?

Dere som er tillitsvalgte er «navet i hjulet» for medlemmene lokalt. Forutsatt overholdelse av smittevernregler, går det fint å arrangere treff. For eksempel ved å møtes ute med medbragt termos og matpakke, eller innendørs med god avstand.

Det er nemlig mange som har behov for sosial kontakt – så «bare» det å treffes og ha det hyggelig er et viktig bidrag. Det å beholde kontakten med hverandre betyr mye, for mange.
Vi håper at du tar kontakt hvis det er noe vi kan bidra med, for det vil vi gjerne!

Det er SAMMEN vi skal ta organisasjonen vår videre, vi tillater nemlig ikke at Covid-19 skal bremse oss.

Christina Thanger

Selv om vi er inne i en pandemi er sekretariatet i Personskadeforbundet LTN på plass. Regionssekretærene Christina og Wenche skriver at de er klare for å serve både medlemmer og lag.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!