Velkommen til digitale regionkonferanser
04.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Vi har straks lagt bak oss seks annerledesmåneder, og dessverre ser det ut som at vi noen måneder til må navigere i det nye landskapet. Derfor må årets regionkonferanser avholdes digitalt, og ikke fysisk.

Det å begrense fysiske møter og reisevirksomhet har en kostnad, og både styret og sekretariatet merker at det tar tid å omstille seg og å få til alt vi ønsker oss gitt restriksjonene.

Vi vet også at det sosiale på regionkonferansene, for svært mange, nesten er like viktig som det faglige innholdet. Det handler både om å treffe gamle kjente, men også å utveksle erfaringer på hvordan man driver lokallag.

Zoom-møte

Siden regionkonferansen er såpass viktig for forbundet prøver vi i år å gjøre det eneste som faktisk er mulig, nemlig å invitere til digitale regionkonferanser på zoom. Det blir selvsagt amputert, også fordi alt som foregår mellom det formelle programmet forsvinner – likevel håper vi deltakerne møter med et positivt sinn og at vi sammen kan få til fruktbare møter.

Den første konferansen går av stabelen førstkommende tirsdag, altså den 8. september. Fra landsstyret deltar Andrè Eilertsen og Marie Brattbakk. Deretter følger de andre etter.

For å lette på stresset dersom man tenker at zoom og digitale møter er vanskelige, så gis det gode instruksjoner på forhånd. Sekretariatet kan også bistå og gi «opplæring» dersom noen trenger det.

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i forbundet, presiserer at formen på årets regionkonferanser er et unntak og at hun håper og tror at neste års konferanser vil skje i normale former.

-Jeg er nok like frustrert som mange av dere og skulle ønske at fysiske møter var mulige. Likevel kan vi tenke oss, at digitale møter har kommet for å bli og kan komme inn som et supplement. Altså et hjelpemiddel som gjør at vi kan møtes oftere og følge hverandre tettere.

Gunn Kvalsvik

Vi har straks lagt bak oss seks annerledesmåneder, og dessverre ser det ut som at vi noen måneder til må navigere i det nye landskapet. Derfor må årets regionkonferanser avholdes digitalt, og ikke fysisk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!