Velkommen til det digitale universet
16.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Aller helst skulle vi ønske verden var normal. Altså ingen pandemi, og med fysiske møter og gode klemmer. Men når situasjonen er som det er gjør vi det beste ut av det. I Personskadeforbundet LTN setter vi nå inn andregiret – og kjører videre inn i det digitale universet.

Etter at forbundet har gjennomført regionale konferanser digitalt, med relativt god suksess, er vi nå klare til å ta skrittet litt lenger. Denne uken inviterte vi til «minglemøte» der styrerepresentanter fra lagene kunne møtes for å utveksle erfaringer og småprate.

-Det gikk veldig bra, fastslår generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. Hun forteller om god stemning, lave skuldre og bra flyt. – Noen strikket, andre drakk te – det var nesten som om vi var hjemme hos hverandre.

Slike minglemøter blir det flere av, men i tillegg har styret gitt klarsignal for at det også skal inviteres til digitale fagsamlinger der man innleder med et aktuelt tema og etterpå åpner for spørsmål og samtaler.

-Temaene er ennå ikke spikra, men vi har mye på blokken, sier Birte Sand Rismyhr. Vi har blant annet lyst til å snakke om pårørendesituasjonen, NAV-systemet, søvn, samlivsutfordringer og smerteproblematikk. Primært tenker vi å invitere inn eksterne ressurser, men selvsagt også bistå med egne folk.

Konseptet er fremdeles i støpeskeia, men tanken er at Personskadeforbundet LTN vil invitere til faglige samlinger en gang i måneden. For eksempel den første onsdagen i måneden. Primært er målgruppen medlemmer, men det kan også tenkes at vi etterhvert også inviterer inn et større publikum.

Om du har innspill til temaer vi bør sette på, send det gjerne inn til post@personskadeforbundet.no.

Gunn Kvalsvik

Aller helst skulle vi ønske verden var normal. Altså ingen pandemi, og med fysiske møter og gode klemmer. Men når situasjonen er som det er gjør vi det beste ut av det. I Personskadeforbundet LTN setter vi nå inn andregiret – og kjører videre inn i det digitale universet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!