Veien er for alle!
08.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Alle som vokste opp på 60- og 70-tallet husker utsagnet «veien er for alle». Det var nettopp innholdet i dette ordtaket en syklist utfordret da han valgte å sykle i rushtrafikken på en av de viktigste trafikkårene ut av Oslo sentrum.

Det er uvisst om det var «veien er for alle» mannen som syklet i kollektivfeltet på E-18 på Mosseveien utfra Oslo tenkte.

At han skulle bli stoppet av politiet, var han iallfall ikke forberedt på. Det har han sagt i mediene.

-Jeg brøt ikke loven, det vet jeg. Derfor kunne jeg ikke godta forelegget, sa han.

Rettsdans

Mannens protester og uvilje mot å betale boten, førte til at saken ble prøvd for Tingretten – der han fikk medhold. Politiet på sin side valgte å anke – og dermed gikk saken videre til Lagmannsretten.

I Lagmannsretten tapte syklisten, som anket og tok saken til Høyesterett – der han også tapte.

-Vi er ikke enige i at domsavgjørelsen er «en svart dag for syklistene og deres rettigheter» slik Syklistene landsforbund har uttalt. Det vi derimot er enige med Syklistenes landsforbund om er at vi bør bedre forholdene for syklistene i trafikken, sier Per Oretorp.

Han mener at det utfra et trafikksikkerhetsperspektiv er viktig at alle uavhengige trafikantgrupper ikke unødvendig provoserer eller lar seg provosere gjennom å til enhver pris hevde sin rett.

-Sunn fornuft er en svært viktig trafikksikkerhetsfaktor. Det mener jeg Høyesterettsdommen uttrykker. Derfor advarer vi i forbundet mot alle signaler som medfører polarisering mellom ulike trafikkgrupper.

-Dersom dommen hadde blitt stående ville det medført en økt polarisering. Utsagnet «Veien er for alle», innebærer også at vi deler, følger trafikkreglene, utviser aktsomhet, viser hensyn og bruker fornuft, avslutter Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Alle som vokste opp på 60- og 70-tallet husker utsagnet «veien er for alle». Det var nettopp innholdet i dette ordtaket en syklist utfordret da han valgte å sykle i rushtrafikken på en av de viktigste trafikkårene ut av Oslo sentrum.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!