• Forside
  • Nyheter
  • Under Covid-19 har andre typer sykdommer blitt redusert – hvorfor?
Under Covid-19 har andre typer sykdommer blitt redusert – hvorfor?
14.07.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En ny rapport publisert på Folkehelseinstituttet bekrefter trenden fra april, mai og første halvdel av juni, nemlig at det er en tydelig nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19 sammenlignet med tall fra 2019.

– Vi regner med at dette i stor grad skyldes at vi på grunn av covid-19-tiltakene i større grad holder oss hjemme når vi er syke, har vært flinke med god håndhygiene og at vi holder avstand til andre mennesker. Samtidig har det vært en økning i antall registrerte sykdomstilfeller fra første halvdel av juni, etter at folk begynte å reise og bevege seg mer, sier lege ved Avdeling for smittevern, Pawel Stefanoff, ved Folkehelseinstituttet.

Datakvaliteten påvirkes av covid-19-responsen
Folkehelseinstituttet har undersøkt om nedgangen i antall meldte tilfeller kan skyldes forsinkelser i meldingene til MSIS. Dette ser ikke ut til å være tilfelle, men det tar lengre tid å få inn utfyllende informasjon om rapporterte tilfeller.

– Det kan muligens skyldes at innsending av denne informasjonen for andre tilfeller av smittsom sykdom enn covid-19, gis lavere prioritet i en hektisk hverdag. På den annen side går innmeldingen til MSIS raskere totalt sett, siden leger nå kan bruke det elektroniske MSIS-meldingsskjemaet for hvert tilfelle, sier Stefanoff.

Økning i flåttbårne sykdommer
Rapporten fra 16.-30. juni viser en nedgang for de aller fleste smittsomme sykdommer, med unntak av sykdommer forårsaket av resistente bakterier. Også flåttbårne sykdommer, som Lyme borreliose, har hatt en økning i antall tilfeller sammenlignet med tidligere år.

– Hittil i år er det meldt om 142 tilfeller, mot 104 tilfeller i 2019. Det vil si en økning på 37 %, og dette skyldes trolig at folk har vært mer ute i skog og mark og dermed blitt mer eksponert for flått, sier Solveig Jore, seniorrådgiver ved FHI.

Les rapporten: Aktuelt fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) under covid-19-epidemien

Gunn Kvalsvik

En ny rapport publisert på Folkehelseinstituttet bekrefter trenden fra april, mai og første halvdel av juni, nemlig at det er en tydelig nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19 sammenlignet med tall fra 2019.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!