To gladnyheter for forbundet
08.05.2020 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

Selv om mye har stoppet opp i disse dager er det fremdeles bevegelse i den politiske verdenen. Dette har ført til minst to gladnyheter for forbundet og forbundets medlemmer, nemlig enighet om etablering av NAV – ombud og rett til brukerstyrt personlig assistanse etter en fyller 67 år.

Opprettelse av NAV-ombud

Forbundet har i mange år etterlyst et NAV-ombud som kan opptre som en nøytral tredjepart og kan gripe inn når problemer oppstår. Håper var derfor stort da FRP fikk arbeidsministerposten og lenge hadde løftet dette som en av sine fanesaker. Men lite skjedde selv om vi og flere andre organisasjoner viste til at behovet bare ble større og større. Det eneste synlige var at det ble tatt inn et punkt i regjeringens politiske plattform, der det sto at «Regjeringen vil utrede etablering av et Nav-ombud».

I mars var det åpen høring i Stortingets arbeid- og sosialkomite hvor forbundet, gjennom FFO, deltok. Tirsdag denne uken avga arbeids- og sosialkomiteen sin innstilling og her ba Høyre, Frp og KRF det såkalte Harberg-utvalget, som utreder Stortingets kontrollfunksjoner, om å vurdere og komme tilbake med et forslag til etablering av et ombud for NAV. De ser for seg at det nye ombudet skal legges under sivilombudsmannen, som allerede har behandlet en del NAV-saker. Forslaget fikk flertall i Stortinget.

Personskadeforbundet LTN ser dette som en seier. Vi er enda ikke helt i mål, men er ett steg nærmere et ombud som kan bistå alle de som sliter i møtet med NAV. Et ombud vil også kunne spille en vesentlig rolle i kvalitetssikringen i NAV og sikre at utfordringene i regelverk og praksis blir løftet politisk.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse også etter 67 år

Ved forrige landsmøte vedtok Personskadeforbundet LTN å arbeide for at man også skulle ha rett til BPA etter fylte 67 år. Vi opplevde det urimelig at en skulle miste denne rettigheten på grunn av alder.

Rett etter kom forslag om endring av regelverket som innebar at en ikke lenger vil miste retten til brukerstyrt personlig assistanse selv om en passerte 67 år. Forbundet leverte høringsuttalelse der vi støttet forslaget, men foreslo også at det skulle omfatte de som får behov og oppfyller kriteriene etter fylte 67 år.

I starten av april ble lovforslaget behandlet i statsråd før det ble oversendt til Stortinget for endelig behandling.

Heller ikke her er vi helt i mål, men tar med oss de små seierne på veien!

Birte Sand Rismyhr

Selv om mye har stoppet opp i disse dager er det fremdeles bevegelse i den politiske verdenen. Dette har ført til minst to gladnyheter for forbundet og forbundets medlemmer, nemlig enighet om etablering av NAV – ombud og rett til brukerstyrt personlig assistanse etter en fyller 67 år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!