Sykkelkaos i Oslo
28.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I en artikkel publisert i Aftenposten i dag, kommer det frem at Oslo-politiet i løpet av 27 timer har bøtelagt 132 el-sparkesyklister og vanlige syklister fordi de kjørte mot rødt lys. Handler det om manglende kunnskap eller «driter» folk i reglene?

I den samme artikkelen skriver de følgende:

«Politiet kunne ha tatt mange, mange fler. I løpet av bare tre minutter ved et lyskryss i Kristian IVs gate fanget Aftenposten med kamera flere syklister som så ut til å gi blaffen i det røde lyset. Vi så faktisk ingen som stoppet for rødt lys».

Skremmende utvikling
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN sier at selv om antall lovbrudd blant syklister er høyt, så er hun ikke overrasket over det Aftenposten skriver.

-Det ser dessverre ut som det har utviklet seg en ukultur blant syklister, og kanskje særlig i Oslo- og andre byområder. Ikke sjelden er tonen aggressiv både i sykkelfeltene og i veibanen. I tillegg virker det som om syklister tar seg til rette ved å skifte mellom å opptre som kjøretøy ved å benytte veibanen og «gående» ved å bevege seg på fortau og gangfelt.

Enten så kan ikke syklistene reglene eller så velger de å overse de.

-Uansett grunn, dette er en farlig utvikling og gjør et allerede presset trafikkbilde enda verre, sier Dahl-Hilstad.

Nye typer syklister

Kombinasjonen med et økende volum, altså flere syklende, og at det har kommet til nye sykkeltyper er kanskje en av forklaringene bak utviklingen kaoset i sykkeltrafikken.

-Tidligere var det mye vanlige «jobbsyklister», altså de som syklet på manuelle sykler, som dominerte trafikken. I dag finnes også disse, men i tillegg har stadig flere treningssyklister inntatt veiene. Fartene på sistnevnte kan fort bli høy. Så har vi selvsagt el-syklistene og el-sparkesyklistene. De kan også kjøre fort, sier generalsekretæren i Personskadeforbundet LTN.

Dahl-Hilstad håper at situasjonen blir tatt på alvor og at det ikke må skje flere alvorlige ulykker før det blir gjort grep. Både av myndighetene og veiforvaltere.

-Aksjonen som politiet hadde denne uken var et resultat av den siste ukes økning i antall ulykker, særlig knyttet til bruk av el-sparkesykler. Vi får inderlig håpe at vi ikke må vente til vi har fått en masse sykkelrelaterte-ulykker før man gjør grep for å endre kultur og holdninger blant syklister. Jeg har egentlig ikke tro på skremselspropaganda, men hadde folk vært klar over hvor farlige situasjoner uvørne syklister setter seg selv og andre i – så hadde de nok endret adferd, avslutter hun.

Gunn Kvalsvik

I en artikkel publisert i Aftenposten i dag, kommer det frem at Oslo-politiet i løpet av 27 timer har bøtelagt 132 el-sparkesyklister og vanlige syklister fordi de kjørte mot rødt lys. Handler det om manglende kunnskap eller «driter» folk i reglene?

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!