Stor trafikk, men heldigvis færre drukninger
01.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Til tross for en sommer der langt flere enn vanlig har hatt ferier på eller ved sjøen, er drukningsstatistikken positiv. Dette viser tall fra Redningsselskapet. De melder også om tidenes travleste sommer.

I forkant av sommeren uttrykte flere, inkludert Personskadeforbundet LTN i medlemsmagasinet LEVE MED, bekymring for en sommer der nordmenn skulle gjøre «ting» de vanligvis ikke gjør. Blant annet å feriere på eller ved sjøen.

Nå viser tall at antall drukninger heldigvis ikke har økt sammenlignet med tidligere. I tall betyr det at 12 personer har mistet livet i drukningsulykker i juli, mens så langt i sommer har 27 personer omkommet som følger av drukning.

Tidenes båtsommer ble tidenes travleste

Tidenes båtsommer ble, ikke uventet, tidenes travleste sommer for Redningsselskapet. I en melding til NTB skriver de følgende: Aldri før i selskapets 129 år lange historier har redningsskøytene utført flere oppdrag enn i sommer, hvor Redningsselskapets mannskaper har reddet 18 liv.

Fra mai til slutten av august har nemlig Redningsselskapets 52 redningsskøyter utført over 4 600 oppdrag. Størst er økningen i antall oppdrag direkte rettet mot fritidsbåter, hvor statistikken viser en økning på over 30 prosent fra i fjor på landsbasis.

Historisk høy trafikk i Oslofjorden

I NTB-meldingen kommer det frem at Redningsselskapets mannskaper allerede i begynnelsen av mai kunne melde om oppdragstall som lå 3-4 uker forut for det som er vanlig. En måned senere førte sol og rekordvarme til at trafikken på sjøen økte ytterligere. I juni opplevde redningsskøytene i Oslofjorden en økning i antall oppdrag på 80 prosent sett i forhold til i fjor.

Redningsselskapet forteller at Korona-pandemien ikke bare førte til stor trafikk på sjøen. Den flyttet også trafikk fra øst til vest. Noe som førte til oppdragsøkning for de fleste redningsskøyter på vestsiden av Oslofjorden, sett i forhold til i fjor.  I Kragerø hadde redningsskøyta i juli hele 130 oppdrag. Og i Arendal, hos skipsfører Torjus Sundsdal på redningsskøyta «Inge Steensland», har det tidvis vært tett mellom båtene.

— Trafikken har økt betraktelig. Tidligere var det enten fullt i havnene eller ute på sjøen, hvor folk var transitt. I år har havnene vært stappfulle og det er som en motorvei mellom byene her nede på Sørlandet. Så i år har det vært båter over alt, og det er spesielt, sier Sundsdal, i NTB-meldingen.

Grunnstøtinger, brann og manglende kunnskap

Den økte mengden med oppdrag rettet mot fritidsbåter gjelder først og fremst for Oslofjorden, melder Redningsskøyten. Men også i resten av landet har det vært stor aktivitet på sjøen.

Den største enkeltstående ulykkesårsaken – som i fjor – er grunnstøtinger, men oppdrags-økningen har vært mindre enn tidligere år. Brann-relaterte oppdrag fortsetter å øke, men det som øker mest er fremdriftshavarier. I tillegg kunne mye annet også ha gått galt skal vi tro skipsfører Sundsdal.

– Det som ikke er så positivt er at det er veldig mye rar kjøring. Det kan virke som om folk har fått seg båt i en hast – men ikke tatt seg tid til å sette seg inn i grunnleggende sjøveis- og vikepliktsregler på sjøen. Ut fra hvordan noen har kjørt her ute, så vil jeg si at det er en del flaks at vi ikke har hatt flere alvorlige hendelser i sommer.

18 liv reddet – over 10 000 har fått hjelp

Totalt har Redningsselskapets mannskaper i sommer reddet 18 mennesker fra å omkomme på sjøen. Det er åtte flere personer enn i samme periode i fjor.  Åtte av disse personene ble reddet av redningsskøyta RS «Horn Stayer» utenfor Skjærhalden i begynnelsen av juli.

I tillegg har over 10 000 mennesker fått den assistansen og hjelpen de trengte. Via Redningsselskapets servicetelefon – 02016 og i møte med Redningsselskapets frivillige og fast ansatt mannskaper.

—  Vi visste tidlig at dette kom til å bli tidenes båtsommer. Vi hadde forberedt oss godt og var klar over at rekordmange ville benytte sjøen til ferie og fritid denne sommeren. En god del for aller første gang. I så måte er det utrolig fint å stå her nå, på den andre siden av sommeren, vel vitende om at vi i år har unngått mange av de aller alvorligste ulykkene er tilfredsstillende og sier også noe om gode holdninger hos båtfolket, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet til NTB.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at så langt i sommer (juni og juli) har totalt 27 personer omkommet som følge av drukning. Det er det samme antallet som for tilsvarende periode i fjor, og fire færre drukningsdødsfall enn i tilsvarende periode i 2018.

Drukningsdøden så langt i år

Så langt i år har 57 personer har druknet; det er to flere enn på samme tid i fjor. 51 (89 %) av de omkomne var menn, mens seks (11 %) var kvinner. Fire av de omkomne var gutter mellom ett og 18 år.

Gunn Kvalsvik

Til tross for en sommer der langt flere enn vanlig har hatt ferier på eller ved sjøen, er drukningsstatistikken positiv. Dette viser tall fra Redningsselskapet. De melder også om tidenes travleste sommer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!