Stikk, bitt eller brennmanetsvie
30.06.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Klar for sommerferie? Den deilige sommertiden kan dessverre øke faren for å bli stukket eller bitt av insekter eller orm. Her er noen gode råd for hvordan du bør forholde deg dersom det rammer deg eller dine.

Først og fremst: Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Maneter
Forbrenninger med brennmaneter forekommer relativt ofte om sommeren.

Brennmaneter inneholder en gift som er sammensatt av forskjellige stoffer. Giften frigjøres fra celler i tentaklene, også kjent som brenntrådene.

De ”norske” brennmanetartene gir sjelden alvorlige forbrenninger, men det kan være veldig ubehagelig i noen timer.

Huggorm
Vi har en giftig slangeart i Norge, huggorm (Vipera berus). Huggorm trives i skog og mark. Huggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter.

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformede prikker med 3-9 millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt, helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (= tørre bitt), og ingen reaksjon oppstår.

Fjesing
Fjesing (Trachinus draco) er en fisk som har giftpigger. Fjesingen er 30-40 cm lang, grønnlig gylden og med brungrønne striper. Er du uheldig og stikker deg på den kan det blant annet føre til intens smerte i stikksåret og enkelte ganger til hevelser og rødhet rundt stikkstedet.

Av og til kan man få en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger.

Flått
Flåtten i seg selv er ikke giftig, men under blodsuging kan den overføre sykdomsfremkallende virus og bakterier til mennesker og dyr.

For å redusere muligheten for flåttbitt bør du bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når du ferdes på områder med mye flått.

Du kan også redusere risikoen for flåttbitt hvis du i områder med mye flått går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.

Sjekk også om du har fått flått på deg etter at du har vært i skog og mark der det finnes flått.

Veps og bie
Vepsestikk og biestikk hører dessverre like mye til sommeren som jordbær og måkeskrik. Å bli stukket av veps, bie eller humle er som oftest bare ubehagelig, men av og til kan livstruende reaksjoner oppstå. Noen mennesker er allergiske for insektgiften og for dem kan et stikk gi allergisk sjokk, også kjent som anafylaktisk sjokk, en alvorlig reaksjon som i verste fall kan være livstruende.

Ler mer på helsenorge.no

Andre insekter
Mygg, klegg, knott og noen andre insekter kan også stikke eller bite. Det kan for de fleste gi noe ubehag med svie eller kløe. Noen får kraftigere reaksjoner enn andre og og mange stikk kan gi stort ubehag, men i Norge er det hovedsaklig bare ubehagelig og ikke farlig. I sydlige strøk kan mygg gi smitte av sykdom. Se mer om det på helsenorge.no

På helsenorge.no finner du informasjon om ulike typer bitt, stikk og forgiftninger.

Om du er usikker på hvordan du skal handtere en situasjon ta kontakt med Giftinformasjonen 22591300 eller lege for råd. Du kommer til legevakten der du bor om du ringer 116 117.

RING 113 VED AKUTT FORGIFTNING OG/ELLER ALVORLIGE SYMPTOMER.

Gunn Kvalsvik

Klar for sommerferie? Den deilige sommertiden kan dessverre øke faren for å bli stukket eller bitt av insekter eller orm. Her er noen gode råd for hvordan du bør forholde deg dersom det rammer deg eller dine.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!