• Forside
  • Nyheter
  • Statsbudsjettet 2021: Dette står på spill for våre medlemmer i 2021
Statsbudsjettet 2021: Dette står på spill for våre medlemmer i 2021
07.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I dag presenterte regjeringen sitt budsjettforslag for 2021. Mens enkelte poster er tydelige og lette å forholde seg til, er andre «pakket inn» på en måte som gjør det vanskelig å lese konsekvensene.

Finansminister Jan Tore Sanner
Finansminister Jan Tore Sanner

Uansett, en kort oppsummering er at det virker som det er et usolidarisk budsjett. Et budsjett som gagner de mest ressurssterke blant oss. Her er noen refleksjoner om hvordan framtiden ser ut, om regjeringen får det som de vil, i 2021.

Helse
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, har fulgt sendingene fra Stortinget. Her er hennes rapport, så langt:

-Vi gleder oss til å ta fatt på tallene i budsjettet og finne ut hvordan det faktisk vil påvirke oss.

Det jeg umiddelbart ser at fokuset er sterkt på korona, men kanskje ikke helt sånn vi hadde ønsket oss. Blant annet sier finansministeren at sykehuskøene skal ned ved økt aktivitet, men velger å ikke spesifisere hvordan de skal håndtere det store etterslepet som er et resultat av lav kapasitet under korona.

Dahl-Hilstad mener at opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, som nå er under evaluering, burde videreføres. Så langt har vi nemlig sett få resultater av opptrappingen hos våre medlemmer.

-Noe av målet med planen var mer rehabilitering i kommunen, men tilbudet er kraftig svekket grunnet at fysioterapeuter og ergoterapeuter er tatt ut av tjeneste for å jobbe med korona.

På den positive siden, av det foreslåtte budsjettet, trekker generalsekretæren frem tilskuddet til Sunnaasstiftelsen og Camp spinal.
-Jeg er også svært spent på hvordan behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade faktisk blir i praksis, sier hun.

Justis

Per Oretorp i forbundet presiserer at det juridiske feltet, utfra det han vet til nå – virker være usosialt på de områder som er av særlig interesse for medlemmene.

Han forklarer dette med at regjeringens forslag til statsbudsjett, for justissektoren, ikke vil lede til økt rettssikkerhet for våre medlemmer. Snarere tvert imot.

-Rettsikkerhet forutsetter blant annet at alle har «reell mulighet til å forsvare sine interesser ovenfor styresmaktene og hverandre».  Dette skriver faktisk regjeringen selv. I praksis er det annerledes. Personskadeforbundet LTN har i svært lang tid kommunisert til landets myndigheter at rettsikkerhet har en sammenheng med grensesatsene som er vedtatt for at man skal komme inn under den offentlige rettshjelpsordningen. Dette håpet vi skulle komme med i budsjettforslaget, men dessverre svikter regjeringen igjen de aller svakeste og lar de urimelige grensene stå uforandret.

Oretorp forklarer at kun de mest resurssterke skadelidte, sånn grensene er i dag, vil ha en reell mulighet til å få saken sin prøvd for domstol.

Et annet juridisk felt forbundet i mange år har fokusert på er hvordan de offentlige salærsatsene, som regulerer prisen for advokathjelp i f. eks pasientskadesaker, også utgjør en rettsikkerhetsfaktor. Reguleringene regjeringen foreslår er på langt nær gode nok.

-Vi har erfart at altfor mange erfarne personskadeerstatningsadvokater helt slutter eller tar langt færre pasientskadesaker på grunn av de svært lave offentlige satsene. Regjeringen foreslår å øke den offentlige salærsatsen med 25 kr til 1085,-. Det mener vi ikke er godt nok. Sånn vi ser det vil dette bidra til å ytterligere øke ulikhetene i maktforholdet mellom for eksempel den som har blitt påført en pasientskade og den offentlige pasientskadeerstatningsordningen, sier Oretorp.

Han understreker at dette ikke handler om «griske advokater», men om at de som for eksempel skades i forbindelse med behandling i helsetjenesten skal være sikret likt kompetansenivå som Norsk pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Arbeid- og sosial

-Lite nytt og rett og slett litt kjedelig lesning for vår del, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr. Det er mye fokus på koronatiltak og vi frykter at de som stod bak i køen vil rykke enda lenger bak.

-Vi er forsiktig optimistiske til et fokus på ungdom, men igjen frykter vi at dette ikke gjelder ungdom med sammensatte helseutfordringer. Vi vet enda ikke hva dette vil føre til i praksis, så her må vi gå dypere inn.

-Vårt inntrykk så langt er at i dette budsjettet er mye «på vent», vi venter på rapporter og evalueringer og derfor ser vi lite handlekraft, avslutter Rismyhr.

Gunn Kvalsvik

I dag presenterte regjeringen sitt budsjettforslag for 2021. Mens enkelte poster er tydelige og lette å forholde seg til, er andre «pakket inn» på en måte som gjør det vanskelig å lese konsekvensene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!