• Forside
  • Nyheter
  • Solidaritet for at helsevesenet skal få gjøre jobben sin
Solidaritet for at helsevesenet skal få gjøre jobben sin
13.03.2020 Forfatter: Eli Eiklid

Dessverre skjer det ulykker, folk som trenger rehabilitering eller kronikere som skal pleies samtidig som koronasmitten sprer seg i landet vårt. Helsesolidaritet handler blant annet om å påse at helsevesenet klarer å møte de smittede – samtidig som det vanlige tilbudet ikke kollapser.

Koronasmitten har delvis lammet landet vårt, og Norge er kjørt ned på sparebluss. Vi oversvømmes av spisset informasjon og inn- og utlandsrelatert stoff. Alvoret er til å ta og føle på, og ja selvsagt er dette viktig og må tas på alvor.

Koronasmittefaren er stor, høyere enn den som er ved vanlig influensa, men dødeligheten er heldigvis relativt lav. Lavere enn det vi ser ved vanlig influensa, så langt. De som skal være redde er i hovedsak eldre – ifølge Folkehelseinstituttet etter fylte 60 år – og de som er kronisk syke. Særlig de med hjerte og luftveis-problemer, men også andre grupper som av en eller annen grunn har surr i og nedsatt immunforsvar.

Det kan virke som et paradoks at landets myndigheter, samt internasjonale organisasjoner, bruker så store ressurser på å holde smittefaren i sjakk og nede. Det handler i hovedsak om at smitten ikke skal eksplodere og at alle blir syke samtidig, men at det skjer i mer kontrollerte former.

Vi må unngå en situasjon der sykehuskapasiteten sprenges, vi mister kontrollen og en massiv smitte av helsepersonell, sa vår statsminister på nyhetene i går kveld. Sammen med helseministeren helsedirektøren og lederen for Folkehelseinstituttet mante hun til solidaritet og til å bry oss.  

Som både bruker av – og ansatt i helsevesenet ser jeg hvor sårbare vi er når en pandemi rammer oss. Det krever enorme ressurser, skyver logisk nok og dessverre andre oppgaver til side. Jeg vil derfor oppfordre medlemmene i Personskadeforbundet LTN om å være solidariske. Vi mer enn noen andre vet hvor viktig et oppegående og sterkt helsevesen er. ´

Et annet argument er at selv om du eller dine ikke er i faresonen for å bli alvorlig syke, så kan du som smittebærer utsette andre for stor fare og bringe smitten videre. Det er også flere av våre medlemmer, som på grunn av redusert helsetilstand er utsatt, disse må vi også tenke på når vi vasker våre hender grundig, hoster i et tørkle eller i armkroken – eller passer på å ikke smitte andre dersom du har fått påvist smitte eller er usikker på om du er smittet.

Eli Eiklid

Dessverre skjer det ulykker, folk som trenger rehabilitering eller kronikere som skal pleies samtidig som koronasmitten sprer seg i landet vårt. Helsesolidaritet handler blant annet om å påse at helsevesenet klarer å møte de smittede – samtidig som det vanlige tilbudet ikke kollapser.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!