Skolelydbøker gratis til utlån
18.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese. Kanskje dette er noe for deg og ditt barn? Eller kanskje du skal gjøre lærere oppmerksom på denne ordningen?

På sine hjemmesider skriver Statped at de sammen med og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) distribuere lydbøker. Alle bøker er, presiserer de, tilgjengelig via samme portal, og lånere hos begge institusjoner har tilgang til de samme bøkene.

Rett til lån og bruk
Elever har rett til å låne og bruke skolelydbøker hvis de har

  • svekket syn
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, eksempelvis CP eller ME
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Retten følger av Åndsverklovens § 55 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne (lovdata.no).

Når lånevilkårene er oppfylt, er det gratis å låne skolelydbøker til bruk i undervisningen, både for elever, skoler og lærere.

Statped har tilsvarende lånevilkår som Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (nlb.no).

Avgrensning
Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige elever som ønsker skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett.

Retten til lån og bruk er personlig. Lydbøkene kan bare spilles av for en gruppe hvis alle elevene i gruppen oppfyller kriteriene for lån og er registrerte brukere i lydbokordningen.

Dokumentasjon
Statped kan be om dokumentasjon hvis vi er usikre på om lånevilkårene er oppfylt. Vi tar også tilfeldige stikkprøver. Vi kan be om dokumentasjon i form av en attest fra en relevant fagperson, for eksempel

  • lærer (i grunn- eller videregående skole)
  • ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller logoped
  • lege, sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut
  • optiker, øyelege, synspedagog eller synskontakt

Klikk her om du ønsker å lese mer, eller å låne.

Gunn Kvalsvik

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese. Kanskje dette er noe for deg og ditt barn? Eller kanskje du skal gjøre lærere oppmerksom på denne ordningen?

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!