Sårbare grupper og isolasjon
17.03.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Koronaviruset har rammet oss hardt, både som nasjon og enkeltpersoner. Fra å være et samfunn som har navigert etter prinsippet om frihet under ansvar, har vi de siste dagene i større og større grad innordnet oss etter myndighetenes påbud og anbefalinger.

Myndighetene innfører stadig nye restriksjoner for å begrense smitten av Korona-viruset. I tillegg kommer det hele tiden nye regler og oppfordringer som skal beskytte de mest sårbare blant oss, altså de eldre og de som har kroniske helseutfordringer som gjør dem ekstra utsatte ved en potensiell smitte.

Et av de siste tiltakene er å begrense slekt og venners mulighet til å besøke de som er innlagt på sykehus eller ved andre helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet kaller dette for sosial distansering og tiltaket handler om en rekke regler som skal guide oss i hvordan vi forholder oss til hverandre i denne unntakstiden.

Det er selvsagt logisk at vi må være forsiktige når vi omgås de som er mest sårbare for en virus-smitte.  Folk som kan bli alvorlig syke om de blir smittet. I verste fall dø.

Å ikke kunne besøke sine pårørende er smertefullt. For slekt og venner betyr det blant annet at rutiner som har vært en viktig del av hverdagen blir brutt. Resultatet er at man går i sirkel hjemme, tenker på den man gjerne skulle vært hos og lurer på om alt er bra.

For de som er på institusjoner er det også en utfordrende situasjon. Dagene blir lange, man føler seg kanskje ensom og på grunn av krisen er man muligens også redd for hva som kan skje om koronasmitten skal ramme. Å ikke ha sine rundt seg blir da en ekstra belastning.

En måte å møte den utfordrende situasjonen på er å bruke telefonen og kanskje også Facetime. Å høre hverandres stemmer er beroligende og man blir oppdatert på livene og hverdagen. Om det er lettere med skjerm, altså Facetime, og den du skal snakke med ikke er har så sterke digitale ferdigheter – be om hjelp.

Lurer du på om du kan besøke noen, sjekk her. Helsenorge.no sine anbefalinger på hvordan du skal forholde deg til risikogrupper.

Gunn Kvalsvik

Koronaviruset har rammet oss hardt, både som nasjon og enkeltpersoner. Fra å være et samfunn som har navigert etter prinsippet om frihet under ansvar, har vi de siste dagene i større og større grad innordnet oss etter myndighetenes påbud og anbefalinger.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!