Reiseforsikring på norgesferie
26.06.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Planlegger du norgesferie i sommer? Da er det både godt og viktig å ha en solid reiseforsikring i ryggen.

Koronapandemien har snudd verden litt opp-ned de siste månedene, og mange har derfor valgt Norgesferie fremfor utlandet. Til tross for at norske myndigheter har endret sine reiseråd og ikke lenger fraråder reiser til en rekke Europeiske land sett at smittesituasjonen ikke endrer seg, vil det for mange føles tryggest og mest forutsigbart å ta sommerferien hjemme i Norge.

En av faktorene som gjør en utenlandsreise «utrygg» er hvorvidt reiseforsikringen din gjelder og hvilke forhold den eventuelt ikke dekker. Særlig gjelder det rundt sykdom og eventuelt smitte grunnet Covid-19.

Reiseforsikring i Norge
Når det gjelder reiseforsikring hertil lands – melder forsikringsselskapene at den gjelder som normalt. Det vil si at du er akkurat like godt dekket som før pandemien kom til Norge. I praksis gjelder altså din reiseforsikring fra det øyeblikket du forlater din egen hjemmeadresse.

De aller fleste ser nødvendigheten av å ha en god reiseforsikring når de skal utenlands. Kostnaden for behandling på sykehus i utlandet kan fort komme opp i millionklassen, og enda mer kostbart blir det dersom man i tillegg må fraktes hjem med ambulansefly. Dette er ikke en regning man ønsker å sitte igjen med selv.

Når man reiser innenlands er det ikke like intuitivt og logisk at vi trenger en reiseforsikring. Vi har offentlige sykehus og leger å gå til dersom noe skulle skje. Så hvorfor er det så egentlig så viktig med en reiseforsikring innenlands?

Her er noen argumenter for hvorfor du bør skaffe deg reiseforsikring
Mange uforutsette hendelser dekkes nemlig utelukkende reiseforsikringen, og ikke av andre forsikringer du måtte ha. Ikke nødvendigvis «uvanlige» og sjeldne ting som kan inntreffe, men mer hverdagslige hendelser de fleste kan relatere seg til.

Det er viktig å være klar over at tilbyderne av reiseforsikringer har ulike innhold i sine reiseforsikringspakker. Derfor lønner det seg å gå igjennom selskapenes tilbud.

Her er en liste over hendelser/ting som en vanlig reiseforsikring dekker.

Avbestilling av reiser
Det er bare reiseforsikringen som dekker avbestilling av reiser, enten det er reiser i Norge eller utlandet. Den vanligste årsaken til avbestilling av reiser er sykdom og ulykke.

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling på grunn av frykt eller smittevernstiltak i Norge, men hvis du for eksempel blir syk med COVID-19, så dekker reiseforsikringen avbestilling som følge av sykdom.

Sykdom på reise
Her er noen eksempler på hva reiseforsikringen dekker dersom du blir syk på reise:

  • Tilkallelse av nære familiemedlemmer ved alvorlig og akutt sykdom/ulykke.
  • Hjemreise ved alvorlig sykdom i nær familie, eller ved brann eller annen alvorlig skade på ens bolig/hytte/forretning.
  • Kompensasjon for tapte feriedager på grunn av sengeleie, sykehusinnleggelse eller reiseavbrudd.
  • Transport og overnattingsutgifter for reise til/fra sykehus/lege, eller ved utsatt hjemreise på grunn av at man ikke er frisk nok til å reise med forhåndsbetalt transport.

Personlige eiendeler (reisegods)
Dekker skader og tap ved ting man har med seg på tur, tyveri, brann, naturskader, trafikkulykker, hærverk og lignende. Reiseforsikringen dekker inntil 40 000 kroner per enkeltgjenstand. Dekningen er bedre enn hva man har gjennom en innboforsikring.

Forsinkelser
Dekkes bare av reiseforsikringen. Erstatning er typiske hendelser som inntreffer og som gjør at man mister en flyavgang/ferge/togtur og lignende.

Ulykkesforsikring – ofte en tilleggsforsikring
Mange ønsker en aktiv norgesferie i sommer og ulykkesforsikring dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskader dersom uhellet er ute, utenfor egen hjemmeadresse. Det kan være sår- og brannskader etter en sykkelvelt, eller eksempelvis et øksekutt i leggen. En ren privat ulykkesforsikring har tilsvarende dekning, som også dekker ulykker i ditt eget hjem, så generelt anbefaler vi at man har det.

Gunn Kvalsvik

Planlegger du norgesferie i sommer? Da er det både godt og viktig å ha en solid reiseforsikring i ryggen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!