Råd om spesialundervisning i hjemmet
24.04.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud når skolene er stengt som følge av koronavirus. Nedenfor kan du lese deres råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

Barn og unge som mottar spesialundervisning, trenger særlig hjelp og støtte for å lære. De vil dermed ha behov for individuelle tilpasninger for å kunne delta i den digitale undervisningen. Tilbudet må tilrettelegges og tilpasses på en slik måte at

 • elevene kan klare å gjøre oppgavene de får
 • skole og foresatte blir enige om hvordan dette kan gjennomføres

Vi anbefaler at dere lytter til eleven og har god kontakt mellom hjem og skole.

Råd til foresatte
Foresatte og barn vil nå få betydelig mer tid sammen en tid framover. Det kan være lurt å tenke over hvordan de voksne kan styre denne tiden, spesielt med tanke på å få til noe undervisning hjemme. Det å tilbringe mye tid sammen og være tett på hverandre kan bli utfordrende både for barn og voksne.

Oppretthold rutiner
Faste rutiner og klare rammer bidrar til trygghet og skaper oversikt. Rutiner er bra for alle, og for barn med ulike utfordringer (vansker) er faste rutiner enda viktigere.

Plan for dagen

 • Lag en skriftlig plan sammen med barna / de unge om hvordan ukedagene skal se ut i denne perioden.
 • Lag tydelig forskjell på ukedag og helg, og på skoletid og fritid.
 • Forklar hvorfor det er viktig å ha en slik plan.

Søvn og leggetider

 • Vekk barna til samme tid som før.
 • Oppretthold de normale leggetidene for ukedagene.

Mat og måltider

 • Hold på faste tider for frokost, lunsj og middag. Forsøk gjerne å tilpasse måltidene til de tidene barna vanligvis spiser på skolen.
 • Sørg for variert kosthold. Å lage mat, dekke på, rydde av og liknende kan fint være en del av en skoleoppgave for noen elever.

Skolearbeid
Vi anbefaler at foreldre har tett dialog med skolen om skoletilbudet denne perioden.

 • Tiden for skolearbeid bør ligge fast hver dag, med innlagte pauser og friminutt.
 • Vurder om du må sitte ved siden av barnet hele tiden, eller om det er deler av oppgaver han/hun kan gjøre selv.

Dersom du har et barn med vedtak om spesialundervisning, og hvis du er i tvil om hvordan undervisningen for barnet ditt nå skal gjennomføres, ta kontakt med skolen og PPT og be om hjelp. Det er skolen som skal sørge for oppgaver som eleven kan gjennomføre hjemmefra.

Mange barn som mottar spesialundervisning, har vansker med å starte opp og gjennomføre oppgaver selvstendig, og de strever ofte med å jobbe over tid. De har derfor behov for spesialpedagogiske tilpasninger og mye støtte. Husk at dere først og fremst skal være foreldre, og at dere støtter barnet i skolearbeidet.

Bevegelse, frisk luft og dagslys
Turer kan være en idé til skoleopplegget for mange elever. Sørg for bevegelse og frisk luft i løpet av dagen. Det kan fort bli mye stillesitting innendørs. Å være ute i dagslys gjør det lettere å roe seg ned på kvelden og sovne. Bevegelse får opp pulsen, og det å få litt høyere puls gir for de fleste økt velvære, mindre stress, mindre grublerier og motorisk uro.

Tips til hva dere kan gjøre ute: Gå en tur, tenn bål og grill pølser, bygg demninger, dra på tur til stranden, kanskje dere kan fiske, lete etter vårtegn, ta frem sykler og annet utstyr der det er bart?

Råd til skolene
Samtlige elever som mottar spesialundervisning, er nå i en særlig sårbar posisjon.

Tett dialog

 • Gå i dialog med foresatte og elev om hvordan skolearbeidet kan gjennomføres.
 • Det er spesielt viktig å snakke om hvor mye støtte og hjelp foresatte har mulighet til å gi, og høre med eleven hva de kunne tenke seg å jobbe med.
 • Vær realistisk slik at barnet lykkes med aktiviteten, og at det blir en positiv opplevelse.
 • Når oppgaver sendes hjem, er det viktig at instruksjoner blir gitt både muntlig og skriftlig, eller helst som en liten instruksjonsfilm. Vær ekstra tydelig fordi det nå er begrenset mulighet for å fange opp/se om elevene har forstått hva de skal gjøre.

Forutsigbarhet og struktur
Bruk de 7 H-ene i planlegging og forberedelse for eleven:

 1. Hva skal jeg gjøre?
 2. Hvor skal jeg være?
 3. Hvorfor skal jeg gjøre det?
 4. Hvordan skal jeg gjøre det?
 5. Hvem skal jeg gjøre det sammen med?
 6. Hvor lenge skal jeg gjøre det?
 7. Hva skal jeg gjøre etterpå?

Motivasjon som drivkraft
Motivasjon er en drivende faktor for alle elever, og før motivasjon kommer mestring. I denne situasjonen, der det stilles større krav til elev og hjem enn ellers, og de skal få til skolerelaterte oppgaver hjemme, må motivasjonen tillegges stor betydning.

Det anbefales å velge ut, sammen med elev og foresatte, oppgaver og aktiviteter som eleven mestrer og har lyst til å holde på med. Dette behøver ikke være tradisjonelle skoleoppgaver, men kan med fordel være oppgaver av praktisk art, tatt ut fra elevens interesser og sterke sider.

Vær kreativ og tenk utenfor boksen. Det å gå tur i skogen, lære å tenne bål, forsøke å fiske, finne skjell eller ulike vårtegn, vil være oppgaver som kan gi mening, og som foresatte kan få til, sog som har uendelige muligheter for læring. Det viktige nå er at skoleoppgaver for eleven blir meningsfulle og positive opplevelser.

Bygg på elevens sterke sider

 • Hva har eleven lyst til å gjøre eller lære nå? Bruk elevens interesser og sterke sider.
 • Hva ønsker eleven å gjøre?
 • Hva er eleven god på?
 • Hva tenker foresatte at de kan bidra med?
 • Hvilke praktiske oppgaver eller ferdigheter kan foresatte tenke seg å gjøre sammen med eleven?
 • Hvilke tips og råd trenger foresatte eventuelt for å kunne gjennomføre dette.


Råd til pedagogisk-psykologisk tjeneste
I saker hvor det er innvilget tjenester fra Statped og opprettet kontakt, er vi tilgjengelige via telefon, e-post og møter på videokonferanse.

Se også tips om Digitale logopedtimer – stamming og løpsk tale

Spør oss-tjenesten
Både foreldre, skoler og PPT kan ringe Spør oss-tjenesten hos Statped på telefon 22 90 28 88 eller via chat. Tjenesten er styrket med kompetanse på særlige opplæringsbehov og bruk av digitale ressurser i forbindelse med at skoler er stengt som følge av koronavirus.

Gunn Kvalsvik

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud når skolene er stengt som følge av koronavirus. Nedenfor kan du lese deres råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!