• Forside
  • Nyheter
  • Pandemien går mot slutten - og fremtidsoptimismen er sterk
Pandemien går mot slutten - og fremtidsoptimismen er sterk
18.12.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Mange har oss kan se tilbake på nesten ti tunge Covid-19-måneder. Vi snakker psykisk stress, ensomhet og usikkerhet. En ny spørreundersøkelse som Folkehelseinstituttet (FHI)  har gjennomført – viser at bak det tunge – er framtidsoptimismen likevel høy.

I en artikkel publisister på FHIs hjemmesider sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes følgende:

– Psykisk helse og livskvalitet preges av smitteverntiltakene. Men framtidsoptimismen er høy, sannsynligvis fordi folk vet at situasjonen er midlertidig, og de gleder seg til det blir bedre, sier ved Folkehelseinstituttet.

Nes referer til en undersøkelse som ble gjennomført i perioden 18. november – 4. desember. Der ble vel 58 000 voksne i aldersgruppen 18 år og over invitert til å svare på en rekke spørsmål rundt temaene smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse. Undersøkelsen ble gjennomført i henholdsvis Oslo, Agder, Nordland og Vestland.

Over 26 000 har svart på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 44 prosent.

En del av deltakerne deltok også i folkehelseundersøkelser det siste året før koronapandemien. Derfor var det mulig å følge endringer i livskvalitet og psykisk helse for de samme personene fra året før pandemien kom og fram til november-desember 2020.

Her er resultatet av folks psykiske helsetilstand tidligere i pandemien:

  • Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, unge og aleneboende sliter mest.
  • 1 av 4 er ikke fornøyd med livet.
  • 1 av 3 studenter er ensomme.
  • Den psykiske belastningen er størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

– Tilstandsbildet er litt dystert. Vi er overrasket av at det ser såpass mørkt ut for mange. Vi hadde forventet større stabilitet i den psykiske helsa, forteller seniorrådgiver Thomas S. Nilsen, Folkehelseinstituttet.

Folk er mindre fornøyd og opplever mer psykiske plager nå i november-desember enn tidligere. Andelen som oppgir psykiske plager, er nesten like høy som i mars i år – og betydelig høyere enn den pleier å være. I byer med strenge tiltak sliter folk mest, og mest sliter de unge og de som bor alene.

Ser framover og gleder seg
Det gledelige er likevel at framtidsoptimismen er høy, særlig blant unge. Mange ser lyst på fremtiden og forventer å bli både mer fornøyd enn det de er nå og mer fornøyd enn det de har vært før.

– Folk er nok bevisste på at framtiden blir lysere, og det er viktig. Gjennomsnittsskåren på framtidsoptimisme er 8 på en skala fra 0 til 10. Tilstandsbildet her og nå er bekymringsfullt, men det ser ut til å være situasjonsbetinget, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes.

Undersøkelsen fra FHI ble gjennomført før vaksinenyhetene kom. I skrivende stund skal den første, ifølge statsminister Erna Solberg, godkjennes den 23. desember og tilbys nordmenn og europeere fire dager senere. To andre vaksiner er rett rundt hjørnet. Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad gleder seg til at verdem skal bli mer normal igjen:

-Det har vært et bratt år og jeg vet at mange av våre medlemmer og lag har slitt. En vaksine vil igjen åpne landet vårt, vi gleder oss til å både kunne møtes fysisk og å drive arbeidet som interesseorganisasjon slik vi vanligvis gjør det, sier hun.

Gunn Kvalsvik

Mange har oss kan se tilbake på nesten ti tunge Covid-19-måneder. Vi snakker psykisk stress, ensomhet og usikkerhet. En ny spørreundersøkelse som Folkehelseinstituttet (FHI)  har gjennomført – viser at bak det tunge – er framtidsoptimismen likevel høy.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!