Når det unormale blir det normale
14.04.2020 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Da vi stengte kontoret den 12. mars, så jeg ikke for meg at stuebordet hjemme skulle bli min faste arbeidsplass for lenger enn et par uker. Men påsken er over, vi driver organisasjonen via videomøter og e-post, og jeg har fortsatt lunsjpause med barna mine som stedfortredende kolleger.

Selv når vi går en annerledes vår i møte, jobber både frivillige og ansatte hardt for å være til stede for de som trenger det. Jeg har vært generalsekretær i noen år, men så hyppige styremøter har vi aldri hatt før. Vi møtes via videolink for å finne ut hva som skal til for å fungere. Alle ansatte møtes hver morgen klokka ni på samme sted, og det jeg trodde skulle bli litt for lange dager på hjemmekontor har blitt hektisk aktivitet.

Vår nye hverdag
Sentralbordet fungerer som før, om du ringer mellom 9 og 11.30 eller 12 og 15 får du et hyggelig svar og møter et menneske i den andre enden. Trenger medlemmer råd og veiledning, skal dere fortsatt få det. Men fordi vi har litt forskjellige hjemmesituasjoner kan det være at du må vente litt før vi kan ringe deg opp igjen.

E-posten fungerer som før, send oss mail og vi sender deg et svar!

Vi har i perioden valgt å sende hyppigere nyhetsbrev slik at medlemmene skal få informasjon som er viktig for nettopp oss. Alle som er styremedlemmer i alle lokal- og fylkeslag får også oftere informasjon, slik at dere er best mulig rustet for medlemmene deres.

I påsken gjorde vi noen helt nytt, da åpnet vi et sentralt likepersonnummer som ble bemannet av frivillige rundt hele landet. Vi må ta med oss erfaringene herfra og se om dette er noe vi skal fortsette med.

Veien videre
Hva høsten bringer er fortsatt uklart, det eneste som er sikkert er at vi er fortsatt her og jobber for medlemmene våre. Vi ser at den nye hverdagen har gitt medlemmene våre nye utfordringer, det arbeidet vi gjør i forhold til rettigheter er minst like viktig som før.

Det er mange utfordringer, men det er mange muligheter også så lenge vi tar vare på hverandre og jobber sammen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Da vi stengte kontoret den 12. mars, så jeg ikke for meg at stuebordet hjemme skulle bli min faste arbeidsplass for lenger enn et par uker. Men påsken er over, vi driver organisasjonen via videomøter og e-post, og jeg har fortsatt lunsjpause med barna mine som stedfortredende kolleger.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!