Myter og fakta om alkoholvaner
11.02.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Mange tror at folk i nord drikker mer alkohol enn de som bor lenger sør. Enkelte tror også at folk med høyere utdanning drikker mindre enn de med mindre utdanning. Nyere informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at dette ikke stemmer.

Folkehelseinstituttets tall viser nemlig at de som bor i Agder drikker mer enn folk i Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ifølge resultatene fra folkehelseundersøkelsen drikker innbyggerne i Agder mer alkohol enn i de andre fylkene som har fått sine resultater lagt fram hittil.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med over 28 000 sørlendinger. 20 prosent av dem oppgir at de drikker mer enn seks alkoholenheter i måneden – det overgår Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane, der innbyggerne fikk samme spørsmål.

De meg høyere utdanning drikker mer
Ifølge fylkesdirektør for folkehelse i Agder, Vegard Nilsen, er det de med høyere utdanning som drikker mest – det betyr to eller flere ganger i uken, og de sitter dessuten stille mest per dag.

Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen konkrete råd angående hvor mange alkoholenheter man anbefaler per uke eller måned. De skriver imidlertid om konsekvenser av misbruk: Alkohol virker på ulike organer og på kort og lang sikt. De umiddelbare effektene på hjernen omfatter blant annet redusert konsentrasjonsevne, svekket dømmekraft, endret stemningsleie og økt impulsivitet og risikovillighet. Med økende promille svekkes reaksjonsevne, balanse og bevegelseskontroll.

Konsekvensene er mange. Blant annet fører overforbruk av alkohol til en større hyppighet av sykdom, skader, vold og uro i familier. Alle, ikke bare de i Agder, bør altså være bevist hvordan man bruker alkohol.

Folkehelseinstituttet er i gang med fylkesvise undersøkelser av folkets generelle helse. Der kartlegges blant annet alkoholvaner.

Kilde: NTB

Gunn Kvalsvik

Mange tror at folk i nord drikker mer alkohol enn de som bor lenger sør. Enkelte tror også at folk med høyere utdanning drikker mindre enn de med mindre utdanning. Nyere informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at dette ikke stemmer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!