Med brukere i sentrum
17.11.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Den 13. november arrangerte FFO sitt 70-års jubileum. Digitalt selvfølgelig. Temaet var brukere og brukernes rolle. Et av målene var å rekruttere flere brukere.

På seminaret, som hadde en tidsramme på 90 minutter, deltok blant andre NAV-direktør Hans Christian Holte, helsedirektoratets divisjonsdirektør Linda Granlund og Bufdir-direktør Mari Trommald. I tillegg ble flere brukerrepresentanter intervjuet.

Den røde tråden var en referanse til FFOs utrettelige jobb for å få flere brukere inn i utviklingen av tjenester. En 70 år lang og kontinuerlig terping på at tjenester, tilrettelegging, prioriteringer og kunnskapsproduksjon blir bedre dersom erfaringskunnskap tas med har virket. I dag er brukermedvirkning ikke bare noe man snakker om, det er også implementert mange steder.

Trenger flere brukere

Det har heldigvis skjedd mye på 70 år, og brukerinvolvering er et ord som gir positiv gjenklang og finnes på mange forvaltningsnivåer. Særlig innenfor helsefeltet. Ikke alltid perfekt, fordi man innimellom sliter med å få endret kulturen og dermed gi brukerne nok «makt» og «plass». En annen begrensing er tilgangen på brukere. Altså folk som ønsker å innta slike verv.

Også i Personskadeforbundet LTN, som er del av FFO, sliter man med å rekruttere brukere.

-Svært mange vegrer seg for å innta brukerrollen, enkelte fordi de har nok med livet som det er – men noen også fordi de ikke helt vet hva det betyr å være bruker. Vi mener imidlertid at erfaringene våre medlemmer sitter på er viktig og nyttig i både forvaltning og forskning, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad, og legger til:

-Det er gledelig at Helse Sør-Øst har laget et opplæringskurs for brukerrepresentanter på systemnivå. Kurset er gratis og åpent for alle. Kanskje en gjennomgang vil gjøre at flere «tørr» å prøve seg som brukere?

Klikk her – så kommer du direkte til kurset.

Gunn Kvalsvik

Den 13. november arrangerte FFO sitt 70-års jubileum. Digitalt selvfølgelig. Temaet var brukere og brukernes rolle. Et av målene var å rekruttere flere brukere.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!