Mange land lovregulerer el-sparkesykler
11.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Litt småirritert over den enorme veksten i el-sparkesykler? Statens vegvesen og Sintef har kartlagt hvilke regler som gjelder for el-sparkesykler internasjonalt. – Skadestatistikken forteller at reglene bør strammes inn og da kan det være lurt å se over landegrensene, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Bakgrunnen for kartleggingen er ifølge vegdirektør Ingrid Dahl Hovland å få en kunnskapsoversikt som kan brukes som utgangspunkt for å streke opp eventuelt nye regler for el-sparkesyklene.

-Vi er klare til å bidra til å finne gode rammer for el-sparkesykler og små-elektriske kjøretøy, sier vegdirektøren i en sak som er publisert på etatens hjemmesider.

Det jobbes i EU
I EU arbeides det med et krav om «ganghastighetsmodus» med 6 km/t som øvre lovlige hastighet, fremgår det av kartleggingen. Dette kan være et steg i riktig retning for å ivareta sikkerheten til andre mye trafikanter.

Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, mener nye tall understreker at noe må gjøres med det voksende el-sparkesykkel tilbudet:

-Det er positive signal fra EU, og vi håper at Norge vil følge etter. At det trengs regulering rundt el-sparkesykler også her til lands viser blant annet skadetall fra legevakten i Oslo. Her ble det registrert totalt 815 pasienter som hadde skadet seg under kjøring med el-sparkesykkel fra 1. april 2019 til 31. mars 2020. Mens 30 personer ble behandlet etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel.

Aldersgrense i flere land
Bakgrunnen for at Sintef og Statens vegvesen har gjennomført kartleggingen er at elektriske sparkesykler har fått stor utbredelse og har blitt en utfordring i mange byer.

Der utleien er regulert, finner man regler om prosess og krav til å bli innvilget et løyve. Kravene går på driftsrutiner, håndtering av feilparkerte og henslengte kjøretøy og vederlag for den belastningen virksomheten representer.

I kartleggingen ble det avdekket at kravene for å bruke syklene varierer mellom land og kan gå på aldersgrense, hjelmpåbud og forbud mot bruk av hodetelefoner. I enkelte byer er det regler for hvor en el-sparkesykkel kan parkeres, og geogjerde-teknologi er tatt i bruk for å sikre at dette overholdes.

Tilnærmet gangfart på fortau
I Norge skal små elektriske kjøretøy ved bruk følge reglene for sykler. Som en sykkel kan de småelektriske kjøretøyene brukes på fortau og gangareal. Når det er gående på fortauet skal småelektriske kjøretøy og sykler brukes tilnærmet i gangfart. De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t. Her finner du gjeldende regler!

Her er noen eksempler på hvordan el-sparkesykler er regulert rundt om i verden:

Norden

  • Sverige og Danmark klassifiserer også små elektriske kjøretøy som sykler. Stockholm og Gøteborg har egne regler. I Stockholm er det parkeringsforbud i sentrale områder som f.eks. Gamla Stan. Enkelte områder begrenses til 6 km/t av hensyn til fotgjengere.
  • I Danmark er el-sparkesykler henvist til sykkelveier, og er forbudt på fortau og gangveier. Det samme gjelder Finland. Finnene har innført en aldersgrense på 18 år.

Europa

  • Tyskland: El-sparkesykler kan brukes i sykkelanlegg, ikke på fortau. Aldersgrensen er 14 år. I byer som Köln og Berlin er det regler om hvor de kan parkeres.
  • Frankrike: El-sparkesykler brukes i sykkelanlegg og på offentlig vei med fartsgrense 50 km/t.
  • Nederland: El-sparkesykkel klassifiseres som moped med 16 års aldersgrense. De kan brukes i sykkelanlegg.
  • Spania arbeider med lovregulering og forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy ikke kan kjøres på fortau, i alkoholpåvirket tilstand eller med hodetelefoner.
  • Det er ikke felles EU-regler, men et forslag om at småelektriske kjøretøy utstyres med en ganghastighetsmodus som gir maks 6 km/t er i prosess.

Gunn Kvalsvik

Litt småirritert over den enorme veksten i el-sparkesykler? Statens vegvesen og Sintef har kartlagt hvilke regler som gjelder for el-sparkesykler internasjonalt. – Skadestatistikken forteller at reglene bør strammes inn og da kan det være lurt å se over landegrensene, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!