Logg deg inn – og lær mer om hjernen
26.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I dag starter det første webinaret i rekken av fem. Disse streames over Facebook og er en del av Hjernehelsekonferansen 2020 som har følgende hovedtema: «Hjernehelse er fysisk og psykisk». Seminarene er åpne og tilgjengelig for alle!

På webinaret, som kjøres i dag, møter du to innledere:

Sverre Urnes Johnson med tema “korona-isolasjonens virkning på hjernen og psykisk helse”. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO. I samarbeid med Modum Bad undersøker Psykologisk institutt koronaisolasjonens betydning for psykisk helse.

Anne Hege Aamodt med tema “erfaringer med nevrologiske symptomer og komplikasjoner etter covid-19 infeksjon”. Hun er overlege og seniorforsker ved Nevrologisk avdeling OUS. Aamodt er leder av NevroCovid-prosjektet som er et norsk prospektivt multisenter observasjonsstudie. Infeksjonsmedisinere, nevrologer, psykologer, psykiatere og forskere innen hjernehelsefeltet samarbeider for å kartlegge nevrologiske, psykiatriske og psykologiske komplikasjoner av covid-19.

Konferansier er Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet.

Etter innledningene samtaler han med Sverre og Anne Hege.

Du kan sende inn spørsmål til post@hjerneradet.no før webinaret. Det vil bli valgt ut noen spørsmål som stilles til innlederne.

Om temaet
Koronatiden og nedstengingen av samfunnet har vært en påkjenning for mange mennesker. Ensomhet, isolasjon og reduserte helsetilbud har påvirket manges psykiske helse. Det gjøres nå flere forskningsstudier for å få bedre oversikt over hvordan koronatiden har virket inn på befolkningens psykiske helse. Psykisk helse er også hjernehelse.

Først var vi opptatt av hvordan koranaviruset virket på lungene. Etter hvert ser man at covid-19 kan ramme mange flere organer enn lungene, også hjernen og nervesystemet. Det arbeides nå med å få et mer samlet bilde av sykdommens konsekvenser for hjernen.

Webinaret sendes kl.18 – ca. kl.19. Streamingen blir liggende som en video på Hjernerådets Facebookvegg. Dermed kan du se webinaret også senere på sendedagen eller andre dager.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Det er ikke påmelding, men vi setter pris på at du trykker på «skal»-knappen om du vil være med. Da får du også en påminning om webinaret.

Flere temaer – sjekk om det er noe for deg
Dette webinaret er første del av Hjernehelsekonferansen 2020 som i år er et digitalt arrangement. De neste webinarene knyttet til konferansen, er disse:

Onsdag 28.oktober:
Dagens hjerneforskning gir oss et nytt syn på hjernen
Til arrangement: https://fb.me/e/4PDlhzJnf

Tirsdag 3. november:
Et klinisk blikk på hjernen som sete for fysisk og psykisk helse
Til arrangement: https://fb.me/e/cx5dKfvuh

Torsdag 5. november:
Å leve med hjernen på godt og ondt
Til arrangement: https://fb.me/e/3csWHLrNT

Onsdag 11. november:
Gir hjerneforskningen håp for fremtidens pasienter?
Utdeling av pris til Årets hjernehelsejournalist
Hilsen til Hjernehelsekonferansen fra nobelprisvinner Edvard Moser.
Til arrangement: https://fb.me/e/ct94ltGJm

Vil du lese mer om hele Hjernehelsekonferansen 2020, se her.

Gunn Kvalsvik

I dag starter det første webinaret i rekken av fem. Disse streames over Facebook og er en del av Hjernehelsekonferansen 2020 som har følgende hovedtema: «Hjernehelse er fysisk og psykisk». Seminarene er åpne og tilgjengelig for alle!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!