Klok av skade – et digitalt likepersontilbud
11.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Sunnaasstiftelsen deler på sine hjemmesider flere videoer som viser konsekvenser av skader. Vi snakker rett og slett om et digitalt likepersontilbud for ryggmargskade og hjerneskade.

”Klok av skade” er en nettserie der man belyser ulike temaer knyttet til livet etter en skade, for eksempel fordommer, hjelpemidler, utdanning og arbeid, hus og hjem, sex og samliv.

I samtaler med likepersoner som lever aktive, gode liv med sin skade besvares noen av spørsmålene mange har i forbindelse med en ny livssituasjon.

Målet med nettserien, skriver stiftelsen, er å forebygge isolasjon og depresjon, samt å etablere nettverk der likesinnede kan drive erfaringsutveksling, og samtidig gi hjelp til å mestre fysiske utfordringer. Seriene kan, i tillegg til den som er rammet av en skade, også være informative for støtteapparatet og andre rundt.

Hvordan har egentlig en person i rullestol sex? Hvordan kjører man bil? Kan man bli gravid og få barn? Og hvordan er det å leve livet med en hjerneskade når man utseendemessig ser friskere og raskere enn man gjorde før man skadet seg?  Hvordan takler man krisen?

Veien til et godt og aktivt liv
”Klok av skade” tar opp ulike temaer, og har med deltakere fra hele landet.

“Fordi vi lever gode liv med vår skade er vi eksperter på å hjelpe andre på å oppnå det samme. ”

En deltaker som selv sitter i rullestol eller har en hjerneskade er bedre til å diskutere spørsmålene nyskadde ikke tørr å diskutere med legen sin.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Her er linken, sett i gang.

Gunn Kvalsvik

Sunnaasstiftelsen deler på sine hjemmesider flere videoer som viser konsekvenser av skader. Vi snakker rett og slett om et digitalt likepersontilbud for ryggmargskade og hjerneskade.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!