Ingen under 16 år døde i trafikken i fjor
25.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

For første gang i moderne tid, døde ingen barn i trafikkulykker i Norge i 2019. For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken. -Veldig gledelig, men vi gir oss ikke før vi ser 0-tallet i alle landsdeler og aldre, sier Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp.

Mens det i 2019 døde 108 personer i trafikken, det samme tallet som året før, var det ingen barn under 16 år som omkom.

-Det er selvsagt svært positivt at vi for første gang ser 0-tallet når det gjelder barn og trafikkdøden. Det er likevel ikke helt overraskende siden vi over år har sett at barn og trafikkdøden-kurven har gått i riktig retning. Samtidig må vi ikke glemme at bak tallene så gjemmer det seg et stort antall barn som ble hardt skadet i trafikken og som må leve med nedsatt funksjon resten av livet, sier Oretorp.

Han mener at det er flere grunner til den positive utviklingen i nedgangen av antall døde, blant annet bruk av bilbelte og barnestoler. I tillegg mener han at et sterkt fokus på trygge skoleveier og bruk av sykkelhjelm har påvirket statistikken.

-Statens vegvesens analyser viser blant annet at hele 33 prosent av alle som omkommer i bilulykker, ikke har brukt sikkerhetsbelte. Heldigvis bruker stadig flere belte, men noen slurver fortsatt. Til dere, ta dere sammen og fest beltet, sier Oretorp.

Trafikkdøden 2019 – kort oppsummert
Tall fra SSB, viser at det er store geografiske forskjeller i bilrelaterte dødstall i fjor. Verst var det i Nordland der 16 personer mistet livet i trafikken, noe som er en kraftig økning fra 2018, da fem personer omkom. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en drept i hvert av disse fylkene.

I 2019 omkom 79 menn og 31 kvinner i den norske trafikken. Det betyr at over 71 prosent av de omkomne var menn. Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44, mens det er størst nedgang i gruppen 45-64 år.

En interessant utvikling var at det i 2019 var dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilførere som dør i trafikken.

I fjor var det dessuten ingen dødsulykker med moped, og det har ikke skjedd siden 2010.

Gunn Kvalsvik

For første gang i moderne tid, døde ingen barn i trafikkulykker i Norge i 2019. For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken. -Veldig gledelig, men vi gir oss ikke før vi ser 0-tallet i alle landsdeler og aldre, sier Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!