I det skjulte
10.03.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) kjører en kampanje som setter lys på et sårbart tema som kan ramme folk med nedsatt funksjonsevne og som derfor er avhengig av andre mennesker.

Som endel av kampanjen peker FFO på fakta rundt fenomenet og de har også laget en film som forteller om hvordan overgrep kan skje.

Visste du at:

  • funksjonshemmede utsettes for vold og overgrep dobbelt så ofte som andre?
  • overgrepene er grovere og pågår over lengre tid?
  • jo mer omfattende funksjonshemming du har, jo større er risikoen for at du opplever vold og overgrep?
  • flere funksjonshemminger øker risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep?

Likevel snakker ingen om at dette skjer. 

Vold og overgrep mot funksjonshemmede er sterkt underkommunisert!

Det er vanskelig å tro at noen kan forgripe seg mot funksjonshemmede, men mange overgripere leter etter noen som har en sårbarhet.

En kropp som er annerledes og avhengig av hjelp er sårbar.

Med denne kampanjen oppfordrer vi til å ta bladet fra munnen. Så lenge det skjer må vi snakke om det.

Du ser det ikke før du vet det!

Klikk her så kan du se FFOs film.

Gunn Kvalsvik

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) kjører en kampanje som setter lys på et sårbart tema som kan ramme folk med nedsatt funksjonsevne og som derfor er avhengig av andre mennesker.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!