Hvor mange dør egentlig i arbeidsulykker?
25.02.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er, ifølge SSB, det laveste antallet siden 2000.

I en artikkel publisert på slutten av 2019 melder SSB at det de siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv.

Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 37 dødsfall i forbindelse med en arbeidsulykke i 2018, viser nye tall fra statistikken Arbeidsulykker.

Hvem er våre tilsynsmyndigheter?
Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

– Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlandsk landterritorium

– Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.

– Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.

– Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

Laveste antall dødsulykker siden 2000
Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer enn halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 8 i 2018, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

For henholdsvis Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det null og én arbeidsulykker med dødelig utfall i 2018. For førstnevnte er det få eller ingen registrerte dødsulykker fra et år til et annet. For sistnevnte står det lave antallet dødsulykker i 2018 i kontrast til antallet dødsulykker registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis 2016 og 2017, da statistikken ble påvirket av alvorlige hendelser.

Kilde: SSB

Gunn Kvalsvik

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er, ifølge SSB, det laveste antallet siden 2000.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!