Hva, hvorfor og hvordan om koronaviruset
03.03.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Informasjonen rundt tilstand, smitte og hvordan man skal verne seg mot koronaviruset er massiv. Mange av våre medlemmer har tatt kontakt og etterspurt kunnskap. Blant annet lurer mange på hvordan de bør forholde seg til aktiviteter og sosiale arenaer.

Så langt vet man følgende; smittefaren er stor, men de færreste blir alvorlig syke.

Sykdommen
Koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har også blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen.

Smitte
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Smitten foregår på tre måter:

  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle, også de som ikke har fått påvist smitte – å innføre hygieniske tiltak for å være føre var. Det handler primært om god og ofte håndvask og å hoste/nyse i armkroken eller i et papir heller enn i håndflaten.

Hvis man skal avholde et arrangement, gjør det enkelt å ha god håndhygiene og så kan man oppfordre folk med forkjølelsessymptomer til å holde seg hjemme.

Bør du holde deg hjemme?

Folkehelseinstituttet anbefaler hjemmekarantene hvis du kan ha blitt smittet. Dette gjelder personer som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist infeksjon med koronaviruset. De det gjelder vil bli fulgt opp av helsetjenesten for å se om de utvikler symptomer i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Disse blir anbefalt å redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker.

Friske personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus uten å ha vært i nærkontakt med syke, får informasjon om at de skal følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter at de reiste ut fra området, men trenger ikke å være i karantene. Blir de syke, bes de kontakte helsevesenet per telefon.

Helsedirektør Bjørn Guldvåg sier at alle må bidra for å hindre massiv smitte og maner til helsesolidaritet. Det handler om å unngå større folkeansamlinger om du kan være smittet, men det viktigste er å gjøre hygieniske tiltak (hosting og håndvask) for å unngå å bli smittet.

Best informasjon om viruset finner du på websidene til Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet. Begge instansene understreker at det er fortsatt er mye ukjent om sykdommen, men man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer. Rådene er i tråd med andre nordiske land, Verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sine anbefalinger.

Gunn Kvalsvik

Informasjonen rundt tilstand, smitte og hvordan man skal verne seg mot koronaviruset er massiv. Mange av våre medlemmer har tatt kontakt og etterspurt kunnskap. Blant annet lurer mange på hvordan de bør forholde seg til aktiviteter og sosiale arenaer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!