Hva gjør du når kroppen er stiv som en stokk?
31.03.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Svært mange av Personskadeforbundet LTNs medlemmer lever med fysiske utfordringer som gjør at de er avhengige av jevnlig behandling for å holde kroppen i gang. Etter tre uker med et nedstengt land er det flere som begynner å kjenne konsekvensene.

Uansett hvor solidarisk man er, eller hvor enig man er i myndighetenes grep for å holde smittetakten av koronaviruset nede, så er det lov til å være frustrert. Frustrert over at verden står stille, at du kanskje er redd for å smittet om du går ut – og at kroppen blir stadig stivere og vondere fordi den vanlige behandlingen du bruker også er stengt ned.

Helsekostnad over tid

Da beskjeden kom den 16.mars, om at Norge skulle stenges ned, ble det presisert at man også kom til å stenge offentlige og private virksomheter som har nærkontakt med brukere. Slik som fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder og psykologer. Nødvendig helsehjelp var det eneste som ble unntatt fra vedtaket.

Det tar tid å endre praksis og ikke minst å prøve å få på plass nye rutiner. Heldigvis fikk Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), interesseorganisasjonen for fysioterapeuter, nylig avklaring på nye takster fra Helsedepartementet. Det var nemlig ikke mulig å ta betaling for slike tjenester, når de foregår på nett, i det gamle systemet.

NFFs forbundsleder Gerty Lund sier, på deres hjemmesider, at hun er veldig glad for at NFF-medlemmene nå kan få litt betalt for å hjelpe en del pasienter ved hjelp av videokonsultasjoner.

-Jeg tenker dette er veldig aktuelt for svært mange pasienter som til nå ikke har kunne få hjelp til nødvendig rehabilitering. Dette kan være alt fra slagpasienter til kreftpasienter, pasienter med bruddskader, pasienter med psykiske lidelser – egentlig de fleste. Alt er bedre enn ingenting slik det har vært den siste uken, sier hun.

Hvordan kan du få hjelp

Slik Personskadeforbundet LTN forstår saken, er tilbudet om fysioterapi eller ergoterapi først og fremst knyttet til spesialisthelsetjenesten. Men at fysioterapeuter eller ergoterapeuter lokalt i kommunene eller bydelene – som får pasientene til behandling når spesialistene har «gjort sitt» – kan også få link slik at de får opplæring fra spesialistene. De kan også være med i en tre-veis kommunikasjon med pasient, spesialist og privatpraktiserende fysioterapeut.

Om du kjenner at kroppen går helt i stå, anbefaler vi deg å ta kontakt med din behandler. Dersom vedkommende ikke er kjent med ordningen om e-helsekonsultasjoner kan du videresende linken fra direktoratet for e-helse.

Direktoratet anbefaler at helsepersonell primært benytter seg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren, Dette for å sikre at man tilfredsstiller kravene til personvern og informasjonssikkerhet.

Gunn Kvalsvik

Svært mange av Personskadeforbundet LTNs medlemmer lever med fysiske utfordringer som gjør at de er avhengige av jevnlig behandling for å holde kroppen i gang. Etter tre uker med et nedstengt land er det flere som begynner å kjenne konsekvensene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!