Har koronaviruset infisert hverdagen din?
05.05.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Pårørendealliansen samler nå informasjon for å se hvilke erfaringer pårørende har under Covid-19 krisen.

Nå har vi snart levd 7 uker med effekter av dramatiske tiltak på vår hverdag. En pandemi fikk også oss i Norge til å trekke i nødbremsene og det har påvirket vår hverdag. Både sykehus og kommuner har kuttet i sine tilbud for utsatte grupper.

Og som vi vet – det som påvirker pasienter og brukere påvirker ofte også deres pårørende uansett diagnose eller tilstand.

Selv om vi nå løser litt opp vil vi fremdeles merke dette lenge.

Relevante spørsmål som pårørendealliansen stiller er: Hvilken effekt har kutt i tilbud hatt på deg som pårørende? Hva har endret seg i denne tiden? Hvilken informasjon har du fått? Hva ser du må gjøres om vi skal løse dette bedre fremover?

https://no.surveymonkey.com/r/VP5N8JZ

Personskadeforbundet LTN vet at det er kunnskap som kan gjøre endringer derfor anbefaler vi flest mulig til å svare på Pårørendealliansens undersøkelse. På den måten bidrar med kunnskap og erfaring som ikke kommer fra planer og skrivebord, men ut fra hvordan situasjonen virkelig påvirker DIN hverdag.

Pandemisituasjonen har vi ikke vært i før, men det antas at dette kan skje igjen. Om det skal skjer igjen, eller kommer til å påvirke oss over tid – må brukernes erfaringer og stemmer inn.

Takk for din tid – og tips gjerne andre som du vet bør svare!

Gunn Kvalsvik

Pårørendealliansen samler nå informasjon for å se hvilke erfaringer pårørende har under Covid-19 krisen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!