Gratulerer med 36-årsdagen!
13.01.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I dag, altså den 13. januar 2020, er Personskadeforbundet LTN nøyaktig 36 år gammel. Så langt kan «bursdagsbarnet» melde om et innholdsrikt og spennende liv.

Som så mange andre interesseorganisasjoner ble forbundet unnfanget som et resultat av behov og frustrasjon. For Personskadeforbundet LTN, som den gang het Landsforeningen for trafikkskadde (LTN), handlet det om manglende tilbud til de mange som ble offer for trafikkulykker.

Selve stiftelsesmøtet ble avholdt den 13. januar 1984. Da ble Terje Olaussen valgt til leder og i styret satt Kari Foss, Liv Holtet, Lars Christian Olaussen og Thorbjørn Børresen.

Siden den gangen har nærmere 120 000 mennesker fått hjelp og støtte gjennom Personskadeforbundet LTN. Enda flere har dratt nytte av vårt systematiske arbeid for å endre rammevilkårene for de som blir rammet av skader.

Ikke et kjedelig liv

Etter oppstarten vokste forbundet raskt. Og allerede høsten 1985 var medlemstallet oppe i 1 500 personer, et par lokallag var etablert og flere kjente støttemedlemmer meldte seg inn. De mest kjente var Leif Juster, mens den mest engasjerte var Ole Paus.

Det politiske arbeidet ble mer effektivt og strukturert da forbundet fikk eget kontor. Med en blanding av frivillighet, donasjoner og pågangsmot var det ifølge årsberetningene fra den tiden fullt trøkk fra dag én.

En av de viktigste endringene Personskadeforbundet LTN har fått til er en dramatisk økning i erstatningsnivået til de skadde. Flere av sakene som er kjørt gjennom og vunnet er av en slik karakter at de er pensum i utdanningene ved landets juridiske fakulteter.

Tidlig ble ordtaket «et reddet liv skal også leves» en rød tråd i forbundets arbeid for å bedre rehabiliteringstilbudet. Merittlisten er lang: Aktivt deltakelse i erfaringsinnhenting, medvirkning i utvikling av flere rehabiliterings sentrer og ikke minst en pådriver i arbeidet rundt forskningsbasert rehabilitering i forhold til hodeskadeproblematikk.

-Personskadeforbundet LTN bidro i prosessen med å skape det som etterhvert ble et nasjonalt kompetansesenter for hjerneskadde, sier nevropsykolog og innovasjonsleder ved Sunnaas sykehus HF i et intervjue i boka Raseri, kaos og suksess. Boka ble publisert i forbindelse med forbundets 30-års jubileum.

Sist og ikke minst har forbundet bygget opp et lokalt system gjennom lag som strekker seg gjennom hele vårt langstrakte land. Dette omtaler vi med stolthet som forbundets ryggrad. Gjennom lagene skapes fellesskap, gjennomføres kampanjer, bedrives likepersonarbeid og jobber med lokal påvirkning.

Stø kurs
Mye har skjedd de siste 36 årene, men noe av kjerneverdiene er de samme. Fellesskap, støtte og å oppleve egenverd.

-Det viktigste motivet for å starte foreningen var at de skadde skulle finne støtte i hverandre og oppleve fellesskap. Få en følelse av egenverd. Har man ikke egenverd, er man ingenting, sier Lars Christin Olaussen i et intervjue i boka Raseri, kaos og suksess.

Selv om Landsmøtet i forbundet i 2012 avgjorde et navnebytte for å signalisere at vi ønsker å favne om alle typer skader ble ikke oppdraget endret. Personskadeforbundet LTN har de samme kjerneverdiene og vi skal også i fremtiden være vaktbikkje, venn, hjelper og sette våre spor.

Om du er interessert i å lese mer om forbundets historie kan du kjøpe boka Raseri, kaos og suksess. Siden vi har et stort restopplag får du den kun ved å betale porto. Send en e-post til frank@personskadeforbundet.no og skriv hva det gjelder.

Gunn Kvalsvik

I dag, altså den 13. januar 2020, er Personskadeforbundet LTN nøyaktig 36 år gammel. Så langt kan «bursdagsbarnet» melde om et innholdsrikt og spennende liv.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!