Forlenget saksbehandlingstid for klagesaker
13.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NAV skriver på sine hjemmesider at forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftig. Dette skyldes at de har måtte prioritere å behandle søknader om dagpenger. Nå jobbes det visstnok på spreng for å få behandlet klagesaker.

Fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien sier følgende:
– Vi har vært i en helt ekstraordinær situasjon uten historisk sammenligning.

Han referer til at da dagpengesøknadene strømmet inn fra flere hundretusen permitterte, satte NAV alle kluter til for å få tatt unna bunkene med saker. Resultatet var at medarbeidere som normalt jobbet med klagesaker, satt til å behandle nye søknader.

–  Vi var nødt til å prioritere dagpengesøknadene for å sikre at permitterte og arbeidsledige fikk penger til livsopphold. Nå skal vi jobbe så hardt vi bare kan med klagesakene, og øker kapasiteten for at saksbehandlingstiden skal bli kortere. Medarbeidere som ble satt til å behandle nye søknader om dagpenger, skal nå tilbake til sine vanlige oppgaver med klagesaker, forteller Lien.

Økning på flere områder
Det er visstnok ikke bare på dagpengeområdet at behandlingstiden for klagesaker har økt siden pandemien rammet landet vårt. Behandlingstiden har også økt for klager på arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.

Også her er begrunnelsen at medarbeiderne som normalt behandlet klagesakene på disse områdene, midlertidig ble satt til å behandle dagpengesøknader. Ifølge NAV ska nå disse tilbake til sine vanlige arbeidsoppgaver med klagesaker.

Status i dag er, ifølge NAV, en forventet behandlingstid for en AAP-klage 18 uker i den enheten som først har fattet vedtaket, mens NAV Klageinstans forventer å bruke 32 uker. Sammenlignet med midten av mars, har forventet behandlingstid for klager på AAP økt med 8 og 14 uker i henholdsvis enheten som først har fattet vedtaket og i NAV Klageinstans. Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres løpende på nav.no. Tallene gir et øyeblikksbilde av hvor lang tid de ulike enhetene i NAV forventer å bruke på en klage som mottas den uken.

NAV beklager
I meldingen fra NAV presiseres det at etaten forstår at det ikke er bra at flere må vente lenge på svar, og at det er negativt at de som har klaget på dagpenger ikke helt vet når de kan forvente å få svar på klagen sin.

-Vi gjør alt vi kan for å få behandlet bunkene med klagesaker, blant annet gjennom å øke kapasiteten. Det vil likevel ta litt tid før vi har den behandlingstiden vi ønsker å ha, sier Lien.

Personskadeforbundet LTN forstår at NAV er i en ekstraordinerær situasjon, men er likevel skuffet over at det igjen det er de med kompliserte saker som rammes.

-Mange av våre medlemmer må gå flere runder i NAV-systemet. Derfor vet vi at hver dag, uke og måned med venting utgjør en ekstra belastning. Vi ser at en stor andel av avslagene begrunnes med manglende dokumentasjon. Sintef gjorde i fjor en undersøkelse som viste til at Nav måtte jobbe mer systematisk for å innhente nødvendig dokumentasjon før vedtaket fattes. Undersøkelsene viste at om lag halvparten av de påklagde vedtakene ble omgjort, sier Birte Sand Rismyhr, sosionom og rådgiver i forbundet.

Hun forteller at forskerne, i tillegg, løftet frem viktigheten av gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev for å forebygge klager.

-Gode mangelbrev og god dialog med NAV setter brukerne i stand til å oppfylle sin opplysningsplikt, som igjen letter NAVs plikt til å utrede sakene. Ved å legge ekstra ressurser i samarbeid med bruker og utredning av sak, kan gjøre at sakshandlingstiden går ned på sikt. For mange innebærer saksbehandlingstiden en periode uten inntekt, noe som gjør en allerede vanskelig situasjon, verre.

Les mer om saksbehandlingstider i NAV.

Gunn Kvalsvik

NAV skriver på sine hjemmesider at forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftig. Dette skyldes at de har måtte prioritere å behandle søknader om dagpenger. Nå jobbes det visstnok på spreng for å få behandlet klagesaker.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!