Følger av Covid-19
17.07.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Covid-19 pandemien har snudd livet opp ned for de fleste. Men hva har konsekvensene vært for kronisk syke og funksjonshemmede, samt deres pårørende? FFO har satt opp en enkel spørreundersøkelse for å få svar.

Som de fleste kanskje vet er Personskadeforbundet LTN endel av en større paraply som heter Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi snakker totalt 84 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

-For Personskadeforbundet LTN er det viktig å være en del av FFO. Sammen er vi sterkere og kan lettere påvirke det som er felles for organisasjonene, nemlig samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp.

Han peker på at vi som interesseorganisasjoner må stå sammen for å endre dominerende samfunnsstrukturer, men også for å produsere kunnskap.

-Det kommer til å bli en rekke evalueringer av Korona-pandemien. Å se på konsekvensene, som spørreundersøkelsen som FFO nå inviterer oss til å delta på, for folk med nedsatt funksjonsevne er spennende og viktig kunnskap. Svarene gir informasjon og ved en sammenstilling vil man kunne få klarere innsikt i hvordan en slik tilstand som vi nå er i oppleves av våre medlemmer.

Oretorp håper at flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

-Denne kunnskapen kan gi FFO, og oss, en mulighet for å gi både oss og myndighetene innsikt i noen av korona-konsekvensene for folk med ulike former for nedsatt funksjonsevner og deres pårørende.

Gunn Kvalsvik

Covid-19 pandemien har snudd livet opp ned for de fleste. Men hva har konsekvensene vært for kronisk syke og funksjonshemmede, samt deres pårørende? FFO har satt opp en enkel spørreundersøkelse for å få svar.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!