FFOs jubileumskonferanse - På lag med brukeren
10.11.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Den 13. november mellom klokken 1200-1330 inviterer FFO til digital jubileumskonferanse. Det er nemlig 70 år siden FFO ble stiftet, og det skal markeres. Temaet er brukermedvirkning.

Siden starten i 1950 har behovet for medvirkning vært en svært viktig fanesak for FFO. Vi har kommet langt i Norge på disse årene og stadig flere instanser bruker erfaringsbasert kunnskap, men vi er langt fra i mål.

FFO mener behovet for brukermedvirkning er stort på flere arenaer i samfunnet. Som innledere på konferansen har FFO derfor invitert ansvarlige politikere, etatsledere og forskere til å dele ambisjoner og utfordringer – og dere får høre erfaringer fra brukere.

Seminaret streames direkte via nettleser og ledes av journalist Erik Aasheim.

PRAKTISK INFORMASJON

  • Program til konferansen finner du her
  • Klikk her for å melde deg på (nederst på denne siden). Under feltet «representerer» skriver du Personskadeforbundet LTN
  • Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering – og konferansen er åpen for alle
  • Påmeldte får tilsendt link i forkant av seminaret og kan stille spørsmål via chat underveis

Interessert i å bruke egne erfaringer?
Personskadeforbundet LTN trenger flere brukere. Å være bruker betyr i praksis å delta i styrer eller grupper der egne erfaringer gjøres relevante for å bedre offentlige tjenester og tilbud eller forskning. Målet er selvsagt at tjenestetilbud ikke bare formes av fagfolk, men også av de som har kjent det/kjenner det på kroppen – og dermed vet hvilke behov som er sentrale.

Om du er nysgjerrig, interessert og lyst til å bidra, eller å høre mer – ta kontakt med leder for forbundets brukerutvalg André Eilertsen på telefon 469 65 533 eller e-post andre@personskadeforbundet.no.

Gunn Kvalsvik

Den 13. november mellom klokken 1200-1330 inviterer FFO til digital jubileumskonferanse. Det er nemlig 70 år siden FFO ble stiftet, og det skal markeres. Temaet er brukermedvirkning.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!