• Forside
  • Nyheter
  • Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19
Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19
13.11.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor. Sannsynligvis handler dette om at smittevernstiltakene vi overholder i forbindelse med Koronaen også reduserer annen type smitte.

To ganger i måneden publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) en oversikt over antall tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer basert på meldinger fra norske leger.

Rapporteringen halvert siden i fjor
De to første ukene av oktober i år er antallet rapporterte tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 mer enn halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Diagnose Prøvetatt 16.–31.10.2020 Prøvetatt 16.–31.10.2019 % endring 2020 mot 2019
Totalt meldt Smittet i Norge Totalt meldt Smittet i Norge Totalt meldt Smittet i Norge
Totalt meldte tilfeller  508 477 1 092 742 -53 % -36 %

Folkehelseinstituttet har tidligere formidlet at nedgangen trolig har sammenheng med at smittevernrådene for covid-19 har blitt fulgt, siden tiltakene også har påvirket risikoen for andre smittsomme sykdommer.

– Ny dokumentasjon viser at bildet er mer delt. Vi regner med at økt oppmerksomhet mot håndhygiene og andre smitteverntiltak har effekt også på andre sykdommer enn covid-19, slik at en del av nedgangen kan forklares med dette. I tillegg er det stort press på testaktiviteten, slik at det kan ha ført til mindre oppmerksomhet om og mindre testing for andre smittsomme sykdommer, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Hun sier at årsaksforholdene vil variere for de ulike infeksjonssykdommene, og at det ikke mulig å skille mellom effekten av lavere sykdomsrisiko og effekten av redusert testaktivitet for andre sykdommer.

Bekymret for kikhosterapporteringen spesielt
Fra den nye rapporten trekker Vold særlig fram testing av pasienter som man mistenker kan ha kikhoste. I andre halvdel av oktober var det rapportert bare ett tilfelle av kikhoste, mens det i samme periode i fjor ble rapportert om 110 tilfeller.

Diagnose Prøvetatt 16.–31.10.2020 Prøvetatt 16.–31.10.2019 % endring 2020 mot 2019
Totalt meldt Smittet i Norge Totalt meldt Smittet i Norge Totalt meldt Smittet i Norge
Meldte tilfeller
av kikhoste 
1 1 110 103 -99 % -99 %

 – De siste månedene har vi sett 98 prosent nedgang i kikhosterapportering og betydelig reduksjon av testing for kikhoste. Det bekymrer oss, sier Line Vold.

Hun sier at kikhoste er en vanlig sykdom som er mye mer smittsom enn covid-19. Kikhoste gir heller ikke langvarig immunitet, enten det er etter en naturlig infeksjon eller etter at man har blitt vaksinert. Dette er grunnen til at vaksinasjon av barn og voksne er så viktig.

– En velfungerende overvåking er viktig for å følge med på utbredelsen av denne sykdommen og også på effekten av vaksinasjon, avslutter Vold.

Alle tallene finnes i den nye rapporten
Se alle tallene for de smittsomme sykdommene i rapporten. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien, for perioden 16.–31. oktober 2020.

Gunn Kvalsvik

Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor. Sannsynligvis handler dette om at smittevernstiltakene vi overholder i forbindelse med Koronaen også reduserer annen type smitte.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!