Et trafikkoffers hjertesukk
30.04.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Å bli rammet av en skade medfører mange utfordringer. Først og fremst fysisk, men etterhvert også praktisk. En aktør man blir tvunget til å forholde seg til er forsikringsselskapene. Mange opplever dessverre relasjonen som krevende.

Her er et dikt som et av Personskadeforbundet LTNs medlemmer, i sin frustrasjon, har skrevet. Siden saken fremdeles er under behandling, er det signert med initialer.

ET TRAFIKKOFFERS HJERTESUKK
MED IRONISK SKRÅBLIKK PÅ FORSIKRINGSSELSKAPENE

Telefonen min ringer

Så muntert det klinger

– hei du, vi har en forsikring så bra

– så godt deg i vare denne vil ta

– med vilkår så gode som det rene gull

– og dette er alvor og ikke tull

 

Men akk og ve

En skade skulle skje

Da hjertevarmen sluknet

og i papirmassen jeg druknet

Den rene ping pong-metodikken

syntes nå å regjere i forsikringspolitikken

 

Jeg hang der i bilbeltet fastlåst, forvridd

og ventet på hjelpen, men det tok sin tid

En påkjørsel bakfra så bilen vår flaksa

Da brannvesen kom til, de måtte ta saksa

å klippe opp bilen for å få meg fri

for skaden ble stor ved slik høyenergi

 

En hverdag med prekestol, rullator – med smerter store

Jeg unisont overdøves av forsikringskoret

De søker nitid, ja, kanskje med lupe

– i gamle papir og journaler vil stupe

På mine opplysninger som forsikringstaker

gis tilbakeslag så rent kraftig det knaker

 

En inngangsinvaliditet du trolig, ja, sikkert vil ha

Du har vel ikke alltid følt deg helt bra

Hva plagene skyldes det dokumenteres ei nøye

Vi symptomer fra fortid til nåtid vil tøye

– din påkjørsel kan ei problemer skape

– dine rettigheter hos oss du av den grunn vil tape

 

Så sitter jeg her da – skal broer bygge

som kanskje mine rettigheter omsider kan trygge

I forsikringssammenheng må du ha oppført deg riktig

Behandling som hjelper synes ikke så viktig

– løp jevnlig til ditt faste legekontor

– på uttalelser fra spesialist og kiropraktor ingen tror

 

Ja, slik flyr nå tida – blir dager og uker

Enormt mye krefter på saken jeg bruker

– er oppgitt, sliten, frustrert og lei

av motgang jeg møter på forsikringens vei

Er noen som jobber i denne bransjen

fortsatt beriket med den saklige rettferdighetssansen

 

Og tankene tumler i hodet mitt

Blir Finansklagenemnda det neste skritt

Min tillit til forsikring har fått seg en knekk

– synes borte for alltid, ja, borte vekk

Kan jeg håpe at en ny runde resultater vil gi

eller vil de fortsatt sine prinsipper ri

 

Jeg blikket så retter mot legekontakter

som aldri har møtt sine skadeobjekter

Konklusjoner de trekker – fort og konsist

– dette er «gammel årgang» – det har vi bevist

Med din alder du nå må ta høyde for det

– for smerter i hofte, i rygg og i kne

 

Jobben er gjort nå – til selskapets beste

Kjøpt og betalt tror kanskje de fleste

av oss som må svelge det tunge lodd

at uttalelser forkastes – vi er jo forsmådd

De vet jo en rettssak vi ikke kan føre

så selskaper trygt sine løp kan kjøre

 

ELV 2020

Gunn Kvalsvik

Å bli rammet av en skade medfører mange utfordringer. Først og fremst fysisk, men etterhvert også praktisk. En aktør man blir tvunget til å forholde seg til er forsikringsselskapene. Mange opplever dessverre relasjonen som krevende.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!