Et stort etterslep i helsevesenet
05.06.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NTB skriver i en melding at det i mars og april ble gjennomført 24.300 færre operasjoner og 294.000 færre polikliniske konsultasjoner enn året før. Fremdeles står senger og avdelinger beredskapsklare.

Norske sykehus fryktet tilstander som en så i Italia og andre steder som var hardt rammet av coronaviruset da de slo alarm i slutten av februar. De rustet seg på storinnrykk av koronapasienter og planla for et scenario der 4.500 covid-19-syke skulle behandles på én gang.

Heldigvis ble det aldri så galt. Tall fra Aftenposten, hentet fra Helsedirektoratet, viser at det på det meste var 325 sengeplasser i bruk av coronapasienter på samme tid. For sykehusene ble toppen nådd 25. mars, da 54 coronapasienter ble innlagt, skriver avisen.

De to første ukene i mai sto fremdeles 30 prosent av sengene tomme på de største sykehusene.

Tallene viser at nesten 320.000 færre pasienter fikk behandling og at det har vært 35.000 færre døgnopphold i de to månedene. 17.064 færre pasienter fikk ikke øyeblikkelig hjelp i løpet av de to månedene sammenlignet med 2019, en nedgang på 15 prosent.

Konsekvensene er store både samfunnsmessig og for enkeltpersoner. I en VG-artikkel kan du lese 19 enkeltskjebner.

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/wPGboL/behandlingen-er-utsatt

Gunn Kvalsvik

NTB skriver i en melding at det i mars og april ble gjennomført 24.300 færre operasjoner og 294.000 færre polikliniske konsultasjoner enn året før. Fremdeles står senger og avdelinger beredskapsklare.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!