EØS-saken: Ta kontakt om du tror du kan være rammet
02.10.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NAV skriver på sine hjemmesider at de er snart ferdige med å finne de som kan være berørt av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2 300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Ca. 120 millioner kroner er utbetalt eller brukt til å slette gjeld.

NAV-direktør Hans Christian Holte
NAV-direktør Hans Christian Holte

Nå oppfordrer de personer som har fått tilbakekreving, stans, avslag eller avkortning i utbetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fordi de har vært i et EU-/EØS-land etter 1. juni 2012 om å ta kontakt – dersom de tror de kan ha vært rammet av feiltolkningen og ikke har blitt fanget opp.

– Vi har nå gjennomgått om lag 42 000 saker for å finne de aktuelle sakene. Arbeidet med å lete etter saker pågår fortsatt, men jeg vil oppfordre alle som tror de kan være rammet av denne feiltolkningen, og som ikke har fått brev fra oss, om å ta kontakt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I høst skal NAV behandle svært mange saker om, stans, avkortning eller avslag av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger på grunn av opphold i et annet EU/EØS-land. I tillegg gjenstår noen saker om tilbakekreving.

Anslår at om lag 4 000 personer kan være rammet
På grunn av den store mengden saker som skal behandles, og fordi NAV ønsker å gi enda bedre informasjon til dem som er berørt av EØS-saken, er det nå opprettet et eget telefonnummer. De som tror de kan være rammet av denne feiltolkningen, eventuelt har spørsmål om saken sin, kan ringe NAV på 21 05 21 05.

– Vi anslår at det totalt er om lag 4 000 personer som kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket etter 1. juni 2012. Til nyttår skal alle disse sakene være ferdigbehandlet, sier Holte.

Hittil har 2 300 personer fått omgjort tidligere vedtak. De som har fått saken sin behandlet på nytt, men som ikke har fått helt eller delvis omgjort tidligere vedtak, kan ha krav på fri rettshjelpfor å fremme en klage.

Berørte som har hatt et økonomisk tap på grunn av NAVs feiltolkning, kan også ha krav på fri rettshjelp til å fremme krav om erstatning. Det samme gjelder ved eventuell klage på avslag på erstatning. NAV har begynt å behandle erstatningssaker.

– I alt 89 personer har søkt om erstatning, og av dem er 69 saker ferdig behandlet. 17 av disse har fått innvilget til sammen 1,4 millioner kroner i erstatning, sier Holte.

Gunn Kvalsvik

NAV skriver på sine hjemmesider at de er snart ferdige med å finne de som kan være berørt av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2 300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Ca. 120 millioner kroner er utbetalt eller brukt til å slette gjeld.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!