Digitale regionkonferanser har vært en suksess
18.09.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Etter mange måneder uten muligheter for å møtes, har Personskadeforbundet LTN de siste to ukene arrangert digitale regionkonferanser. – Det er ikke det samme som om vi fysisk hadde møtt hverandre, men det har faktisk fungert, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Det har totalt vært avholdt fire regionkonferanser. Én for lagene i øst, én midt- og vest, deretter én for lagene i sør og én for de i nord.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive. Både de som har kommet gjennom evalueringer og de som har vært uttrykt direkte.

-Jeg tror at både representanter fra hovedstyret, sekretariatet og lagene innså hvor mye vi faktisk har savnet hverandre da vi møttes på skjerm, forteller Dahl-Hilstad.

Viktig tradisjon

Regionkonferansene har i mange år vært en sentral del av Personskadeforbundet LTNs virke. Det er her tillitsvalgte møter hverandre, utveksler ideer og knytter nettverk. Å bryte med tradisjonen, til tross for pandemien, var egentlig ikke et alternativ.

– Da vi innså at høsten fremdeles ville være endel av den nye korona-normalen, ble vi enige om å arrangere digitale konferanser. Vi, både styret og sekretariatet, ønsket å møte medlemmene – og vi hadde også fått flere signal om at folk fra lagene ville møte oss og andre tillitsvalgte, sier forbundets generalsekretær.

Dahl-Hilstad innrømmer at det var mange som var spente før «avspark», selv om flere etterhvert har erfaring fra digitale møter. Spenningen handlet både om flyten i programmet, det tekniske og hvorvidt man klarer å få til en god «vi»-følelse.

Ingeborg Dahl-Hilstad har selv deltatt på alle de digitale regionkonferansene. Grunnen er at hun er interessert i hva lagene hadde å melde, men også fordi hun savnet å møte folk.

I tillegg til henne deltok representanter fra styret, en regionssekretær og Birte Sand-Rismyhr. Sistnevnte som teknisk ansvarlig.

-For å sikre oss at folk kom seg inn i det digitale rommet hadde Rismyhr en viktig rolle. Heldigvis var det lite krøll, og de aller fleste deltakerne klarte både å koble seg på og å delta.

Både faglig og sosialt

Temaene på konferansene har blant annet vært medlemstall, kommunikasjon og aktiviteter. I tillegg til informasjon fra sentralt hold, ble lagene oppfordret til å fortelle og å dele.

-Det ble selvsagt ikke som i et fysisk møte, siden det er vanskelig å være spontan på digitale plattformer. Likevel synes jeg folk klarte seg bra. Heldigvis stemmer dette med tilbakemeldingene vi har fått – folk er stort sett svært fornøyde, sier hun, og legger til at mange har gitt uttrykk for at det var hyggelig å endelig «møtes» igjen.

Generalsekretæren forteller at flere lag den siste tiden har hatt lite aktivitet og skisserer noe som kan omtales som koroana-pause-modus. Derfor er det ekstra hyggelig når flere sier at regionkonferansen var som et spark i «ræva», eller en mini-innsprøytning for å fortsette arbeidet lokalt.

Flere digitale treff 

Ingeborg Dahl-Hilstad presiserer at formen på årets regionkonferanser var et unntak og at hun håper og tror at neste års konferanser vil skje i normale former.

– Jeg er nok like frustrert som de fleste og skulle ønske at fysiske møter var mulige. Likevel kan vi tenke oss at digitale møter har kommet for å bli, og kan bli et supplement. Altså et hjelpemiddel som gjør at vi kan møtes oftere og følge hverandre tettere.

 

-Vi har allerede planer om å gjennomføre flere digitale møter i nær fremtid, og håper og tror folk vil delta, sier hun.

Gunn Kvalsvik

Etter mange måneder uten muligheter for å møtes, har Personskadeforbundet LTN de siste to ukene arrangert digitale regionkonferanser. – Det er ikke det samme som om vi fysisk hadde møtt hverandre, men det har faktisk fungert, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!